Forside > Nyheder > Netværksferier for ældre bliver landsdækkende

Netværksferier for ældre bliver landsdækkende

I 2009 lancerede Dansk Folkehjælp første gang et projekt for hjemmeboende ældre og sendte de første ensomme og isolerede ældre på netværksferie. Med støtte fra Velux Fonden gøres projektet nu landsdækkende og udvides til Horsens, Odense, Guldborgsund og Københavns kommuner.

Vil forebygge ensomhed og isolation
Baggrunden for projektet er et flerårigt samarbejde med ældreplejen i Københavns Kommune. Dette samarbejde udvides nu til at også omfatte Odense Kommune, Horsens Kommune og Guldborgsund Kommune. Dette sker efter, at Velux Fonden har besluttet at støtte projektet økonomisk.

Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp, udtaler:
”Vi ved, at ensomhed og isolation kan føre til lavere livskvalitet blandt ældre, især netværkssvage ældre i egen bolig er særligt disponerede for dette. At knytte bånd og vedligeholde disse er et menneskeligt behov, som vi forsøger at opfylde hele livet. Nogle mennesker blive desværre ensomme og isolerede som ældre og skal have en hjælpende hånd til at komme i kontakt med andre ældre – det giver vi dem med dette projekt.

Skal skabe vedvarende relationer
Tabet af en ægtefælle, helbredsproblemer eller barnløshed er blandt årsagerne til, at ældre havner i ensomhed og i sidste ende isolerer sig fra omverdenen. Dette, kombineret med ressourcemangel i kommunerne, fører til, at ensomme og isolerede ældre ikke får den opmærksomhed, de har brug for. Når ældre mister kontinuiteten i deres sociale relationer, så mister de også indhold i hverdagen, og derfor kommer de ældre ikke blot på ferie hos Dansk Folkehjælp, de tilbydes også løbende at deltage i aktiviteter, hvor de kan vedligeholde deres relationer, og indgår i en slags omvendt besøgstjeneste, hvor den enkelte ældre får hjælp til selv at opsøge andre ældre.

Klaus Nørlem udtaler:
”Kernen i projektet er at skabe vedvarende og stærke relationer mellem de ældre og forsøge at involvere dem så meget som muligt i at skabe nye relationer. For jo mere de ældre involverer sig, desto stærkere og længerevarende bliver de relationer, der etableres, og det skaber værdi både menneskeligt og ressourcemæssigt.”

Med venlig hilsen
Dansk Folkehjælp

Læs mere om projekt SENIORNET hér.

Se også artikel på dr.dk om projekt SENIORNET.

Projektets indhold:
Projektet indeholder nedenstående elementer: 

• Ferier for de 100 visiterede ældre: Formålet er at give projektdeltagerne en god ferieoplevelse, som de ellers ikke ville have fået, give dem mulighed for at møde ligestillede og give dem mulighed for at danne et første spirende netværk. Erfaringer viser, at netop en ferie, hvor deltagerne mødes formelt, kan danne grundstenen for et videre venskab og motivere deltagerne til at deltage aktivt i andre sociale sammenhænge, og en forbedring af livskvaliteten finder ofte sit kim allerede i dette stadium.

• 10 fælles aktiviteter: For at styrke motivationen hos deltagerne til et aktivt socialt liv tilbydes de ældre at deltage i i alt 10 understøttende arrangementer med henblik på styrkelse af fællesskabsfølelsen og inddragelse i aktiviteter i f.eks. fritids- og ældrecentre, beboerhuse etc. De 10 arrangementer giver deltagerne mulighed for at deltage i aktiviteter i eget lokalområde, og det forventes, at en del af deltagerne vil ønske at udbygge netværket med individuelle besøg/sammenkomster.

• Individuelle sammenkomster/besøg: Et vigtigt element er projektets ”omvendte besøgstjeneste”, hvor det er hensigten, at de ældre, der har lyst til at opbygge og udbygge netværket, får mulighed for at besøge andre ældre i netværket, når de har lyst, evt. med hjælp fra frivillige til at ledsage dem frem og tilbage. Disse sammenkomster vil øge deltagernes livskvalitet og hjælpe de ældre til bedre at håndtere dagligdagens problemer og give dem personligt overskud til at ville gøre noget for andre.

• 1 weekendophold: Som et element til at underbygge netværket afvikles i projektperioden 1 weekendophold. Dette weekendophold har bl.a. til formål at underbygge netværksdannelsen og at forberede ressourcestærke ældre på opgaven med at hjælpe andre til et aktivt ældreliv.

Visitation
Visitation af ensomme ældre sker via de kommunale myndigheder, og på denne måde sikres, at det er dem, der har størst behov, der får tilbud om at deltage.

Når kommunen har fået tilsendt tilbuddet, indstilles de potentielle ældre til projektet. Den endelige visitation og udvælgelse foretages af Dansk Folkehjælp.