Forside > Nyheder > Fokus på interaktiv førstehjælpsundervisning i skolen

Fokus på interaktiv førstehjælpsundervisning i skolen

Dansk Folkehjælp sætter nu fokus på en digital og interaktiv førstehjælpsundervisning i skolerne.

Siden 2007 har Dansk Folkehjælp haft særlig fokus på førstehjælp i skolerne. Dansk Folkehjælp har tilbudt instruktøruddannelser til skolelærerne og diverse skolematerialer, og nu lanceres undervisningsmateriale til brug på interaktivt whiteboard.

Dansk Folkehjælp ønsker at skabe større fokus på førstehjælp i skolerne ved at gøre det nemt og overskueligt for skolerne at implementere førstehjælpen. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at kun 4 ud af 10 skoler har førstehjælp på skemaet.

Dansk Folkehjælp mener, at førstehjælp skal være en naturlig del af børnenes opvækst, hvor de lige fra indskolingen får opbygget mere og mere viden og praktisk kunnen, således at de, når de går ud af 9. eller 10. klasse, kan yde førstehjælp ved de flest forekommende skadessituationer. Det gælder både livreddende førstehjælp, men også førstehjælp ved almindelige skader, som vi alle kommer ud for i hverdagen. Samfundsmæssigt vil der være mange penge at spare, idet en stor andel af skadestuebesøg oftest er småskader, som kunne være behandlet af lægmand med en grundlæggende førstehjælpsuddannelse.

Interaktivt undervisningsmateriale
Den interaktive undervisning er beregnet til elektroniske whiteboards, men kan også anvendes på pc’er. Undervisningen er målrettet skolernes 4.-6. og 7.-10. klasse. Der er til hver årgang udarbejdet fire interaktive forløb. I hvert forløb skal eleverne tage stilling til og træffe et valg i en række situationer, hvoraf mange vil være kendt fra elevernes egen hverdag.

Se Dansk Folkehjælps nyeste initiativ i rækken af gratis undervisningsmaterialer til brug for førstehjælpsundervisningen i folkeskoler og privatskoler på www.av-av.nu.

Projektet er støttet af Undervisningsministeriets tips- og lottomidler.

Med venlig hilsen
Dansk Folkehjælp