Forside > Nyheder > “Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt”

“Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt”

Mange opfatter fattigdom som noget, vi har lagt bag os. Alene ordet fattigdom er tabubelagt for både den enkelte og i samfundet generelt – lige som hele området omkring socialt udsathed er.

En ny rapport fra Rådet for Socialt Udsatte ”Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt” viser, at socialt udsatte mennesker hverken føler, at de bliver hørt, eller at systemets hjælp tager udgangspunkt i dem som hele personer. De føler tværtimod, at de skal tilpasses og klemmes ned i standardiserede tilbud, der alligevel er så mange og specialiserede, at brugerne slet ikke kan finde rundt i det komplekse system.

”En socialreform, der har som ambition at give en bedre hjælp og bistand til socialt udsatte mennesker skal holde op med at putte mennesker i kasser og paragraffer med overdrevent vægt på diagnoser, kontrol og sanktioner. I stedet skal der bygges på det enkelte menneskes potentiale og evner. I den sammenhæng er det helt centralt, at brugerne får og har ret til en person, der med mægling, rådgivning og formulering af krav hjælper brugeren til at få den rette hjælp. Alt for mange ressourcer spildes på en hjælp, der alligevel ikke fører til noget, fordi der ikke er lyttet ordentlig til brugeren”, slutter Jann Sjursen.

Baggrund
Rådet for Socialt Udsatte har i samarbejde med organisationer i Stop Fattigdom Nu netværket gennemført en række dialogmøder med socialt udsatte og mennesker ramt af fattigdom for at få de berørte menneskers ideer og forslag til hvordan social udsathed og fattigdom bekæmpes. De mange og tankevækkende bidrag er samlet i rapporten, som kan downloades fra Rådets hjemmeside www.udsatte.dk.

Kilde: Rådet for Socialt Udsatte