Forside > Nyheder > Førstehjælp over grænsen

Førstehjælp over grænsen

ASB Ortsverband i Heiligenhafen og Dansk Folkehjælp i Holeby vil sammen forene kræfterne på tværs af grænsen. Projektet Beltsamariter skal uddybe samarbejdet mellem foreningerne og de frivillige, der er aktive i Femernbæltregionen.

Projektet samler to samariterforeninger, som historisk bygger på et fælles grundlag. På trods af fælles rødder har begge foreninger udviklet sig forskelligt, regionalt som nationalt. Derfor har de hver især udviklet specielle arbejdsformer, som de nu vil dele med hinanden.

Målet er at kunne stille med et fælles samaritberedskab ved større arrangementer, koncerter eller sportsbegivenheder i Femernbæltregionen. Der skal rekrutteres frivillige, der skal yde førstehjælp. Men de frivillige skal også uddannes i henholdsvis dansk og tysk, samtidig med de får større viden og indsigt i hinandens kulturer.

Indenfor projektets løbetid på tre år skal der oprettes fælles besøgstjenester indenfor ældreområdet eller andre målgrupper, der har behov for frivillig støtte eller pleje. De to foreninger vil lave besøg i begge lande og yde hjælp ved at ledsage til arrangementer, for eksempel busture. Målet for etableringen af en fælles besøgstjeneste er at kunne drage omsorg for personer på en rejse til en anden del af Femernbæltregionen, altså over egen landegrænse til Danmark eller Tyskland.

Fakta:
Projektet modtager 2.789.137,70 kr. i medfinansiering fra EU’s INTERREG IVA Fehmarnbeltregion-program www.fehmarnbeltregion.net

Projektpartnere:
Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Heiligenhafen på vegne af ASB Landesverband Schleswig Holstein i Kiel, Tyskland
Dansk Folkehjælp, Holeby