Forside > Nyheder > Afghanistan: Norsk udenrigsministerium og Dansk Folkehjælp sammen om skolebyggeri

Afghanistan: Norsk udenrigsministerium og Dansk Folkehjælp sammen om skolebyggeri

Dansk Folkehjælp har indgået en aftale med NORAD (det norske udenrigsministerium) om opførelse af en række skoler i Faryab-provinsen i det nordlige Afghanistan. Målsætningen er at bygge minimum 10 nye skoler over de næste 2 år, der specielt skal være med til at styrke afghanske pigers adgang til undervisning.

Der skal bygges 10 nye skoler over de kommende 2 år, og som en del af aftalen skal de ingeniører, der har stået for monitorering på vegne af de afghanske provinsmyndigheder, videreuddannes i monitorering og kvalitetssikring.

Allan Vokstrup, der er koordinator for Dansk Folkehjælps internationale afdeling udtaler:

”Det afghanske undervisningsministerium, infrastruktur- og servicedepartement på centralt niveau og på provinsniveau, har hverken teknisk, logistisk eller økonomisk kapacitet til at føre tilsyn med de igangsatte byggerier. Som oftest ser de først en skole ved overdragelsen, og på det tidspunkt er det for sent at rette op på kvaliteten af byggeriet.”

Dansk Folkehjælp bygger skoler, der har et design, som gør det muligt, at børn med handikap også kan komme i skole. Det kræver eksempelvis ramper til at lette adgangen til skolen og specialindrettede toiletfaciliteter. Skolerne leveres også med tavler og skolemøbler samt en mur omkring skolen, som er vigtig på grund af den høje sikkerhedsrisiko i Afghanistan.

Dansk Folkehjælps tilgang er inddragelse af lokalsamfundet i alle projektets faser. Der etableres en styrekomite for skolen bestående af repræsentanter for personalet, forældre og lokale myndigheder. Det er styrekomiteen, der får overdraget ansvaret for skolebygningerne ved byggeriets færdiggørelse.

Dansk Folkehjælps tilgang er at styrke den lokale økonomi gennem jobskabelse og indkøb af byggematerialer hos lokale leverandører. Allan Vokstrup udtaler videre:

”Som en del af jobskabelsen vil der ved hver eneste skole blive trænet et lille team af håndværkere, der får til opgave at vedligeholde bygningen efter overdragelsen. Der afsættes et lille beløb pr. skole til vedligeholdelse. Dette er en nyskabelse i Afghanistan, hvor der ellers ikke har været afsat midler i undervisningsministeriets budgetter til vedligeholdelse. Hvis man havde en strategi for vedligeholdelse, ville man kunne spare mange penge i årene fremover”.

Dansk Folkehjælp arbejder af princip ikke under beskyttelse af militær eller private vagtkorps. Det giver en særlig udfordring for de ansatte i Dansk Folkehjælp, som lokalsamfundet skal bidrage til at løse. Om dette aspekt siger Allan Vokstrup:

”En forudsætning for, at vi påbegynder et skolebyggeri, er, at lokalsamfundet, som er vores partner, kan og vil garantere sikkerheden for vores ansatte, byggematerialer, maskiner og udstyr. Når det er sagt, må vi også indrømme, at vores arbejde i Faryab giver os nye udfordringer sikkerhedsmæssigt. Sikkerhedssituationen i provinsen er nemlig så skrøbelig, at flere ressourcer går til optimering af vores sikkerhedssystemer og -procedurer.”

Med venlig hilsen
Dansk Folkehjælp

For mere information kontakt:
Allan Vokstrup // Leder for skoleprogrammet i Afghanistan: amv@folkehjaelp.dk / 2961 5669