Forside > Nyheder > Minister nedsætter ekspertudvalg om fattigdomsgrænse

Minister nedsætter ekspertudvalg om fattigdomsgrænse

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop nedsat et ekspertudvalg, der skal bistå regeringen med at udarbejde en fattigdomsgrænse. Torben M. Andersen, tidligere overvismand, bliver formand.

Danmark skal have en fattigdomsgrænse, og derfor har social- og integrationsminister Karen Hækkerup netop udpeget medlemmerne af det ekspertudvalg, der skal belyse forskellige metoder til at opgøre fattigdom. Tidligere overvismand Torben M. Andersen er formand for udvalget.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup:
”Vi skal se i øjnene, at der findes fattige mennesker i Danmark, derfor har vi brug for en officiel fattigdomsgrænse. Og vi skal bruge grænsen som et redskab til at definere fattigdommen, så vi kan hjælpe dem, der er ramt af fattigdom til at blive selvforsørgende.”

”Regeringen har afskaffet fattigdomsydelser som starthjælp og introduktionsydelse. Men fattigdom handler også om, at mennesker befinder sig i en situation præget af svære forhold som psykisk sygdom, misbrug, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende uddannelse, en usikker boligsituation, svær opvækst og gæld. Dette løser vi ikke ved at give højere ydelser, men ved at sætte ind på alle områder så vi kan bringe mennesker ud af fattigdom.”

Ekspertudvalget skal undersøge, ud fra hvilke kriterier det er relevant at opgøre fattigdom i Danmark. Samtidig skal de have fokus på fattigdomsfælder samt faktorer, der kan bringe mennesker ud af fattigdom.

Karen Hækkerup siger:
”Vi har nedsat et ekspertudvalg, der har en stærk faglig profil. Sammensætningen skulle gerne sikre, at udvalget har en tilstrækkelig samfundsvidenskabelig bredde i forhold til at kunne inddrage andre faktorer, udover økonomi, som har en betydning for fattigdom.”

Resultaterne af udvalgets arbejde skal anvendes til at målrette politiske tiltag i forhold til de udsatte grupper. Ekspertudvalgets arbejde forventes afsluttet i foråret 2013.

Ekspertudvalget består af:

Formand:
• Torben M. Andersen (Professor i økonomi på Aarhus Universitet)

Medlemmer:
• Lars Andersen (Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
• Niels Ploug (Afdelingsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik)
• Tone Fløtten (Institutchef i Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Norge)
• Jann Sjursen (Formand for Rådet for Socialt Udsatte)
• Lisbeth Pedersen (Afdelingsleder for Beskæftigelse og Integration i SFI

Kilde: Social- og Integrationsministeriet