Forside > Nyheder > Tanzania: Dansk Folkehjælp skal sikre vand, hygiejne og sanitet til 20.000 mennesker

Tanzania: Dansk Folkehjælp skal sikre vand, hygiejne og sanitet til 20.000 mennesker

Dansk Folkehjælp har modtaget en bevilling på 2,2 millioner kr. fra Projektrådgivningen til et 3-årigt projekt i det nordlige Tanzania. Projektet skal ikke blot sikre rent vand, tilstrækkelig hygiejne og sanitære forhold i Karatu-distriktets landsbyer, men også bidrage til at myndighederne optræder ansvarligt og åbne i deres beslutningstagning over for borgerne.

Skal forbedre vand, sanitet og hygiejne
Dansk Folkehjælp er gået sammen med organisationen Karatu Development Association (KDA) og CSO, sammenslutningen Kangonet, om projektet MUAVIKA II, der sigter mod at forbedre livet for udsatte og fattige landsbybeboere i Karatu-distriktet i Tanzania. Det skal ske ved at forbedre deres adgang til serviceydelser inden for vand, sanitet og træning i hygiejne.

Projektets målgrupper er omtrent 20.000 mennesker, der lever i landsbyerne Upper Kitete, Kitete, Slahhamo, Lositete, og Kambi ya Simba i Mbulumbulu Ward. Den primære målgruppe består af folkeskolelærere, børn og lærere i 10 folkeskoler, fem vandforeninger såvel som andre børn, unge, kvinder og mænd i landsbyerne. Fortalervirksomhed rettet mod distriktets myndigheder er i denne sammenhæng vigtig, fordi myndighederne er ansvarlige for distriktets udviklingsplan og budget.

Fælles fortalervirksomhed og større gennemsigtighed
Inden projektets afslutning i 2015 skal alle folkeskoler i Mbulumbulu Ward og familierne i de fem landsbyer have en større viden om korrekt hygiejne og en forbedret adgang til vand og sanitet, hvilket vil bidrage til at reducere antallet af vandbårne sygdomme med 60 % og dermed forbedre levestandarden i distriktet.

Samtidigt er det tanken, at lokalsamfundet i Mbulumbulu Ward, de 5 vandforsyningsenheder samt Kangonet i 2015 har udøvet fortalervirksomhed i fællesskab og dermed bidraget til en større gennemsigtighed, ansvarlighed og ligelig fordeling af ressourcerne på distriktsniveau. Dette skal ske gennem øget bevidsthed, fremme af dialog mellem Ward og distriktets myndigheder samt forskning i Kangonet præsenteret i rapporter til distriktet.

Uddannelse er midlet til forbedret sundhed og trivsel
Projektet forventes at blive bæredygtigt i kraft af registrering og organisering af vandforsyningsforeninger og organisering af vandforsyningsenheder på landsbyniveau, således at disse kan blive finansielt selvkørende og bidrage til at udvikle vandkilder og sanitet. Allan Vokstrup fra Dansk Folkehjælp udtaler:

”Der er stor mangel på kvalificeret personale og et meget lille budget på distriktsniveau til denne type indsatser. Derfor er uddannelsen af ”sundhedsanimatorer” i landsbyerne og hygiejneuddannelse blandt borgerne et vigtigt middel frem mod en forbedret sundhed og trivsel.”

Med venlig hilsen
Dansk Folkehjælp