Forside > Nyheder > En ambassadør takker af

En ambassadør takker af

En af Dansk Folkehjælps første ambassadører har annonceret, at han takker af efter mange års indsats for vores organisation.

Torben C. Nilsson er kendt af de fleste af vores medlemmer og var ofte ambassadørgruppens repræsentant på vores årsmøder, ligesom han repræsenterede Dansk Folkehjælp i en række sammenhænge eksempelvis Danish Demining Group, Dansk Flygtningehjælp og Samaritan International.

Torben C. Nilsson havde med afsæt i sin tid i Beredskabsstyrelsen stor indsigt i forebyggelses- og førstehjælpsområdet og vores internationale arbejde og var med sit engagement derfor ofte rådgiver for ledelsen i de sammenhænge, hvor han repræsenterede organisationen.

Torben C. Nilsson har tidligere udtalt: “Jeg er særligt optaget af organisationens arbejde inden for forebyggelses- og førstehjælpsområdet, ligesom det internationale katastrofearbejde har min bevågenhed. Derfor vil jeg igennem mit virke som ambassadør arbejde for, at Dansk Folkehjælp igennem nytænkning og innovativ kreativ tænkning finder nye veje til en udbredelse af kendskabet til førstehjælp i den brede befolkning, ligesom jeg vil støtte organisationens internationale arbejde.”

Men endnu vigtigere: Torben C. Nilsson var sammen med tidligere boligminister Ole Løvig Simonsen de første til at danne en ambassadørgruppe i Dansk Folkehjæp, en gruppe som med deres engagement har stor betydning for vores fortalerarbejde i Danmark.

En stor tak skal derfor lyde til Torben. C. Nilsson for hans store engagement i Dansk Folkehjælp.

Med venlig hilsen
Dansk Folkehjælp