Forside > Nyheder > Frisk og cool når man er over 60 år

Frisk og cool når man er over 60 år

Vi lever i et aldersopdelt samfund, hvor børn, forældre og ældre det meste af tiden lever hver deres travle liv. Det skaber distance og mangel på forståelse generationerne i mellem.

I år er det europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Formålet med året er at fremme skabelsen af en kultur med aktiv aldring baseret på et samfund for alle aldersgrupper.

Hvis vi ønsker et samfund med solidaritet og forståelse på tværs af generationer, må vi skabe rammerne for at kontakt og venskaber mellem generationer kan udfolde sig, da dette ikke altid sker spontant.

I juninummeret af Ældre Sagen Aktiv bragte bladet en række eksempler på aktiviteter som Ældre Sagens frivillige allerede er engagerede i, hvor mennesker på tværs af generationer kan mødes og have glæde af hinandens viden og menneskelige tilstedeværelse.

I Dansk Folkehjælps projekt Bedste Ven, hvor jeg er projektleder, oplever vi dagligt, hvordan både seniorer (60+) og børn i alderen 8-18 år har glæde af samværet på tværs af generationer.

Mange børn har naturlig kontakt med den ældre generation i form af bedsteforældre, men for nogle børn er dette ikke en mulighed. Det kan være børn fra små familier med meget lidt voksennetværk. Det kan være børn, hvis bedsteforældrene bor langt væk eller bedsteforældrene er gået bort.

Her kan den ældre generation række ud og give disse børn en hjælpende hånd og samtidig kan der skabes en forståelse og indsigt generationerne imellem.

I projekt Bedste Ven er formålet at knytte venskaber mellem ressourcestærke seniorer over 60 år og sårbare børn og unge mellem 8 og 18 år. Seniorerne, som udgør de frivillige Bedste Venner, er indstillet på at engagere sig i lokalmiljøet sammen med børn og unge eller tilbyde hygge og trygge omgivelser i deres hjem.

Senioren kan give det enkelte barn et frirum, hvor barnet ikke skal kæmpe om opmærksomheden. Senioren kan med sine livserfaringer vise barnet, at alting ikke behøver at foregå i zappertempo og kan sammen med barnet undersøge fællesinteresser som for eksempel håndværk, håndarbejde, naturen, sport osv.

Et eksempel på, hvordan seniorernes ressourcer bliver bragt i spil i det sociale frivillige arbejde igennem projekt Bedste Ven, er følgende: En dreng som har en Bedste Ven fortæller: ”Det var godt at få en voksen, som man kan gå hjem til efter skole, når ens mor arbejder i forretning til sent hver dag. Min Bedste Ven har været med til aktiviteter i byen – han er 73, og før jul tog han med mig på graffitikursus og nu arbejder vi videre med de teknikker vi lærte – altså lovligt! Det, synes jeg, er vildt sejt”. Drengen forestillede sig ikke på forhånd, at man kunne være så frisk og cool at være sammen med, når man er over 60. Dette er et smukt eksempel på, hvordan samvær på tværs af generationer kan give både senioren og barnet nye forståelser for hinandens liv.

Herfra skal lyde en opfordring til at gå ind i frivilligt socialt arbejde med børn, enten deltage i etablerede projekter eller være med til at skabe nye rammer, hvor kontakt og venskaber på tværs af generationer kan udfolde sig.

Kilde: Kronik af Mei Petersen, projektleder Bedste Ven, Dansk Folkehjælp, bragt i Ældresagen