Forside > Nyheder > Dansk Folkehjælp igangsætter gratis gældsrådgivning for fattige familier

Dansk Folkehjælp igangsætter gratis gældsrådgivning for fattige familier

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup støtter sammen med satspuljepartierne 11 projekter med gratis gældsrådgivning til socialt udsatte borgere med 38,8 mio. kr. over de næste fire år. Projekterne skal give udsatte borgere med gæld adgang til rådgivning, så de på længere sigt kan få overblik over og styr på deres økonomi.

De 11 projekter, der modtager støtte i 2012, er udvalgt ud fra et ønske om at udvide og udbrede den gratis gældsrådgivning til en større del af landet, så også mindre byer kan tilbyde hjælp til borgere, der står i en vanskelig økonomisk situation. Der er i fordelingen af midlerne for 2012 særligt fokus på også at hjælpe socialt sårbare unge mennesker med gæld med henblik på at forebygge, at de havner i en uoverskuelig økonomisk situation. Målgrupperne for den gratis gældsrådgivning er blandt andre hjemløse, socialt udsatte unge, tidligere indsatte og psykisk sårbare borgere.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Vi har positive erfaringer fra både tidligere og nuværende projekter med gratis gældsrådgivning til udsatte borgere. Vi har derfor i udvælgelsen af de 11 projekter bl.a. lagt vægt på at nå udsatte unge, så vi hjælper dem, før gælden bliver uoverskuelig. Det har også været vigtigt for os at hjælpe udsatte borgere, der står i en socialt uheldig situation som fx at blive sat ud af sin lejlighed. Vi har også lagt vægt på at forsøge at nå så bredt ud geografisk som muligt.”

Dansk Folkehjælp står for et af de udvalgte projekter omkring gældsrådgivning og modtager over de næste år i alt godt 2,5 mio. kr., der fordeler sig således:

2012: 662.000
2013: 627.000
2014: 627.000
2015: 647.000

Læs hele nyheden og se alle modtagere.

Kilde: Social- og Integrationsministeriet