Forside > Nyheder > Dansk Folkehjælps formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten

Dansk Folkehjælps formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten

Da Ib Jensen var dreng, var hans forældre stærkt engagerede i Dansk Folkehjælps Kolding-afdeling, og deres entusiasme smittede af på den unge koldingenser. Han blev meldt ind i organisationen allerede som 9-årig, og som 13-årig blev han ungdomsleder for Kolding-afdelingen. I 1978 blev han landsungdomsleder for Dansk Folkehjælp, og den 1. december 1991 kunne han sætte sig på posten som formand for hele organisationen, en post han har bestridt siden. Ib Jensen er således den længst siddende formand i Dansk Folkehjælps historie.

Der var vagtskifte i Dansk Folkehjælp den 16. september på organisationens årsmøde. Formand igennem mere end 20 år Ib Jensen havde i god tid meddelt, at det var tid til at trække sig tilbage og overlade roret til den nye formand, den 38-årige Thomas E. Pedersen – en overdragelse som Ib Jensen selv har stået i spidsen for igennem længere tid.

Receptionen for den afgående formand Ib Jensen og ny formand Thomas E. Pedersen finder sted den 4. oktober fra kl. 13-15 på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.

Hjertet banker for de socialt udsatte
Ib Jensen er egentlig uddannet isenkræmmer fra Carl F, og han har også arbejdet som lagermedarbejder og lastbilchauffør. Men det er arbejdet for socialt udsatte herhjemme og i udlandet, som Ib Jensens hjerte især banker for, og som har fyldt størstedelen af hans liv.

Siden 1991 har han været formand på fuld tid for Dansk Folkehjælp, og med Ib Jensen i spidsen har organisationen hjulpet socialt udsatte vidt og bredt. Herhjemme har fokus igennem mange år været på det frivillige arbejde i organisationen, og særligt har fokus været rettet mod det sociale arbejde, som organisationen har målrettet udsatte børn, familier og ensomme ældre.

Igennem de seneste år har Ib Jensen været med til at udfolde nye indsatsområder, har taget udgangspunkt i den voksende fattigdom i Danmark. Det har for den afgående formand været vigtigt, at der skete en fornyelse i organisationen, og at nye indsatsområder blev søsat, som skulle samle organisation og lokalafdelinger. Ib Jensen er således meget tilfreds med at især organisationens julehjælp og feriehjælp til udsatte fattige familier er blevet nye fyrtårne for organisationens arbejde i Danmark.

Førstehjælp sat på dagsordenen
Den tidligere formand har herudover haft fokus på en række forebyggelses- og førstehjælpsområder af organisationens arbejde. Især hans fokus på udvikling af tilbud, som har rettet sig mod udvalgte målgrupper, har nydt god modtagelse i Dansk Folkehjælp.

Organisationen har med Ib Jensen i spidsen været med til at præge debatten om førstehjælp i Danmark og har således haft en væsentlig indflydelse på, at der i dag stilles krav om førstehjælpsuddannelse i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Herudover har Dansk Folkehjælp i flere år været en varm fortaler for at førstehjælpsundervisning gøres obligatorisk i de danske folkeskoler.

Den internationale indsats
På den internationale front har Ib Jensen haft lejlighed til at følge den udvikling, der fra begyndelsen af 80’erne og frem har været i det internationale arbejde. Indsatsområdet kom for alvor frem i organisationen efter et større jordskælv i Armenien, da det stadig var en del af det tidligere Sovjetunionen.

Herefter gik det slag i slag for Dansk Folkehjælp med at gennemføre projekter og aktiviteter i stort set alle tidligere østeuropæiske lande, en indsats som for organisationens vedkommende sluttede i begyndelsen af det 21. århundrede. Særligt Dansk Folkehjælps arbejde på Balkan har efterladt sig en særlig plads i Ib Jensens hukommelse, ikke mindst de mange nødhjælpstransporter til regionen som han selv var i spidsen af, men også opførelsen af flere flygtninges centre på Balkan.

I de senere år har Ib Jensen haft mulighed for at følge arbejdet med at flytte det geografiske fokus fra Østeuropa til nye kontinenter, et skifte som i første omgang førte ham til Sydafrika for at påbegynde et samarbejde med en lokalpartner i Sydafrika omkring forældreløse børn. Men også det store arbejde i Afghanistan med at bygge skoler har været en vigtig mærkesag for formanden, og tydeligt står også indsatsen efter det store jordskælv i Haiti, hvor Dansk Folkehjælp efter en hurtig indsats sikrede tusindvis af familier genhusning.

Etablering af ambassadørgruppen
Organisatorisk har Ib Jensen været med til at etablere organisationens ambassadørgruppe, og den er han særlig stolt af. Ambassadørerne gør en kæmpe forskel for organisationens arbejde og vores identitet. De bidrager med hver deres netværk til, at organisationen kan åbne nye døre, ligesom de er med til at sikre organisationens arbejde som fortalere for modtagerne af vores hjælp.

I 2007 var Ib Jensen omdrejningspunktet for, at Dansk Folkehjælp kunne fejre sit 100-års jubilæum, en markering som gav organisationen mulighed for at skue tilbage og gøre op, hvilken betydning organisationen har haft som beskytter af det danske velfærdssamfund.

Ib Jensen har stor fornøjelse af at kunne være med til at dokumentere en række af de milepæle, som organisationens igennem mere end 100 år har opnået i Danmark og de seneste år rundt om i verden. Efter længere tids debat lykkedes det i år 2010 Ib Jensen at få ændret organisationens navn fra ASF-Dansk Folkehjælp til nu Dansk Folkehjælp.

Den sindige og rolige midtjyde
Som person er Ib Jensen kendt som den sindige og rolige midtjyde, der altid har haft en pragmatisk tilgang til de udfordringer, som organisationen har stået over for. Ib Jensen bliver som formand husket for at favne vidt i sin tilgang til organisationens mangeartede aktiviteter, men også som en formand med en glad og humoristisk omgang med frivillige og valgte tillidsfolk i organisationens lokalafdelinger.

Samtidig har det gennem årene været vigtigt for Ib Jensen at forblive i øjenhøjde med organisationens medlemmer, som ved frivillig kraft udfører store dele af Dansk Folkehjælps arbejde. Således har Ib Jensen også været med til at sætte frivilliges vilkår på dagsordenen, både politisk og i medierne.

Nu, hvor pensionisttilværelsen er lige om hjørnet, glæder Ib Jensen sig især til at kunne tilbringe mere tid sammen med sin samleverske, sin datter, svigersøn og sine børnebørn. Med mere luft i kalenderen vil turen ofte gå til sommerhuset ved Hals, hvor den ikke mindst kommer til at stå på fiskeri ved Limfjorden.

Skiftedagen markeres med en reception, hvor Dansk Folkehjælp siger farvel til Ib Jensen og velkommen til ny formand for Dansk Folkehjælp, Thomas E. Pedersen, torsdag den 4. oktober fra kl. 13-15 på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.

Eventuelle betænkninger i anledning af dagen bedes indsat på konto i Arbejdernes Landsbank til fordel for Dansk Folkehjælps katastrofefond, konto 5301 0900013 mrk. ”FORMAND”.