Forside > Nyheder > Ny analyse afslører sløset kontrol med sociale ydelser

Ny analyse afslører sløset kontrol med sociale ydelser

En ny analyse fra Deloitte viser, at der hvert år uretmæssigt udbetales sociale ydelser for et milliardbeløb. Derfor tager regeringen nu initiativ til en mere effektiv kontrol med udbetalingen af de sociale ydelser. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup påpeger, at det er undergravende for velfærdssamfundet, når borgere uberettiget får sociale ydelser.

Hvert år udbetales der for meget i sociale ydelser til borgere, der ikke er berettiget til at modtage dem. Det viser ”Analyse af socialt snyd og fejludbetalte ydelser” udarbejdet af Deloitte. Ifølge analysen vil der kunne spares et milliardbeløb – alene hvis alle kommuner gør, som de bedste kommuner faktisk gør det i dag.

Ifølge analysen kan omfanget af fejl og snyd yderligere reduceres ved at organisere indsatsen på nye måder og ved at tilpasse lovgivningen. De nye metoder vil give en større effekt end den, man kan opnå ved blot at forbedre den eksisterende kontrol.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Samfundet skal tydeligt vise, at vi ikke accepterer socialt bedrageri. Derfor skal vi få sat en effektiv stopper for uberettigede udbetalinger i det hele taget, hvad enten de skyldes bevidst snyd hos borgerne eller fejl fra myndighedernes side. Analysen viser, at hvis vi virkelig vil forbedre kontrolindsatsen, så skal vi gentænke hele den måde sagsbehandlingen og kontrollen er organiseret på.”

Fremtidens indsats skal være mere effektiv, helhedsorienteret og der skal være en mere retfærdig kontrol med udbetalingerne fra start og i den løbende sagsbehandling. Når pengene først er udbetalt er de nemlig ofte svære at inddrive igen.

Deloitte’s analyse viser, at kommunernes praksis har været præget af manglende systematik, manuelle sagsgange og manglende kommunikation mellem kommunens afdelinger. Med Udbetaling Danmark etableres der for første gang en landsdækkende myndighed på det sociale ydelsesområde, som også bliver udstyret med nogle bedre muligheder for at indhente og samkøre oplysninger.

Kilde: Social- og Integrationsministeriet