Forside > Nyheder > Fald i antal dødsulykker for børn i hjem og fritid

Fald i antal dødsulykker for børn i hjem og fritid

På baggrund af tal fra Statens Institut for Folkesundhed fremgår det, at der er sket et fald i antallet af ulykkesdødsfald blandt børn i hjem og under fritidsaktiviteter. Opgørelsen er lavet over perioden 1994 til 2009, hvor tallet er faldet fra 25 til 7 i 2009. Størstedelen 52% skete i boligområdet, mens knap 6% skete i institution eller skole.

Ud af de 300 dødsfald der skete i alt i perioden 1994 til 2009 blandt børn i hjem og under fritidsak-tiviteter, tegner de mindste børn 0-4 år sig for den største procentdel, nemlig 55%. Hovedparten af disse døde pga. kvælning bl.a. ved madvarer/tabletter, som kom ned i luftvejene eller ved kvælning mens de lå i sengen.

Blandt de 5-9 årige er den hyppigste dødsulykke drukning og blandt de 10-14 årige er den hyppigste årsag kvælning, bl.a. som følge af strangulering i tøj eller reb samt drukning.

Dansk Folkehjælp har siden 2006 haft speciel fokus på førstehjælp i både skoler og institutioner, hvor vi dels har uddannet personalet til førstehjælpsinstruktører samt udviklet specielt aldersinte-greret undervisningsmateriale, som frit kan benyttes på hjemmesiden www.av-av.nu. Netop ved at børn helt ned til 3 års alderen introduceres til førstehjælp har stor betydning. De bliver langt mere opmærksomme på eventuelle farer og risici, ligesom de bliver mere opmærksomme på deres kammerater, således at det faktisk også har en forebyggende effekt på mobning blandt børnene.

Med ovenstående tal bliver vi nok en gang mindet om, hvor vigtigt det er, at personalet i institutioner og skoler er fuldt opdateret, hvad angår førstehjælp. På pædagoguddannelsen er det nu lovpligtigt, at eleverne undervises i førstehjælp, men hvad med de medarbejdere som allerede arbejder i institutionerne samt vedligeholdelsen af deres førstehjælpsviden. Som vi alle ved, glemmer man tillært stof, som ikke anvendes regelmæssigt. Førstehjælp skal derfor vedligeholdelse minimum hvert tredje år.

På skolerne er førstehjælp en del af færdselslæren, dog uden fastsat timetal. Men hvordan med personalet i skolerne. Her er der heller ikke lovkrav.

Det må aldrig ske, at personalet står overfor et barn som er i en livstruende tilstand, og de så er ude af stand til at hjælpe. Dette kan få fatale konsekvenser ikke alene for barnet, men også for den medarbejder, som står i den ulykkelige situation.

Selvom tallet af dødsulykker heldigvis er faldet, bør der fortsat arbejdes på at få indført lovpligtig førstehjælp i skoler og institutioner.