Forside » Nyheder » Fattigdom: Feriehjælp til familier og børn som ikke længere er fattige

Fattigdom: Feriehjælp til familier og børn som ikke længere er fattige

Tidligere på måneden fastsatte Socialminister Karen Hækkerup en dansk fattigdomsgrænse, der med ét fjernede mere end 200.000 fattige i Danmark. Dansk Folkehjælp sender fra næste uge og hen over sommeren 3.000 på ferieophold. Blandt dem er mange af de børn, der ikke længere betragtes som fattige, men som ellers ville have været ekskluderet fra feriehjælpen og sommeroplevelser som følge af regeringens nye fattigdomsgrænse.

Gennem en årrække har Dansk Folkehjælp sørget for, at socialt og økonomisk udsatte børn og unge er kommet på ferie, dem som tidligere var at finde under EU’s fattigdomsgrænse. Efter Socialministerens etablering af en dansk fattigdomsgrænse bliver denne indsats nu endnu mere vigtig. For med fattigdomsgrænsen forsvinder en stor gruppe af fattige fra statistikkerne og står til at miste den politiske bevågenhed. Med Feriehjælpen sørger Dansk Folkehjælp for, at de økonomisk trængte børn og enlige forsørgere får et afbræk fra en trængt hverdag, for dem er der intet som har ændre sig efter regeringens nye fastsatte fattigdomsgrænse, der med et penselstrøg afskaffede fattigdom i Danmark.

Når forskere har peget på, at 7 ud af 10 børn, hvis forældre er på overførselsindkomst, selv får et voksenliv på overførelsesindkomst. Når uddannelsesfrekvensen er langt lavere blandt unge i denne gruppe, og at de fattigste børn ligger nederst i folkesundheden. Så taler vi om store omkostninger ikke alene for de mennesker som rammes, men for samfundet som helhed.

I Dansk Folkehjælp er vi dog glade for at kommunerne modsat ministeren ingen problemer med at finde de familier som før den 7. juni 2013 var at regne som fattige i Danmark, idet netop kommunerne foretager visitationen af de familier og børn som indstilles til vores feriehjælp, udtaler Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Ferielovens 75 års jubilæum
Ferieloven har 75 års jubilæum i år. Den blev vedtaget efter massivt pres fra bl.a. arbejderbevægelserne, og gennem de sidste mange årtier er ferie blevet associeret med frihed, rejser og oplevelser. Men ferie uden for hjemmet er langt fra en selvfølge for alle. Mange danske familier lever stadig en tilværelse, hvor økonomien er så stram, at der ikke er råd til de oplevelser, som sommerferien netop fyldes ud med for de fleste danskere. Dette går, ifølge flere forskningsrapporter, værst ud over børnene, der ofte risikerer at blive marginaliserede i forhold til deres kammerater.

Derfor er Feriehjælpen særlig vigtig for Dansk Folkehjælps arbejde med socialt udsatte. Feriehjælpen skal dels give børnene indhold i de ellers lange ferier, og dels noget at dele med kammeraterne, når skolerne starter op igen efter sommerferien.

Formålet med ferieopholdende er at tilbyde deltagerne en konkret mulighed for at få et pusterum og gode oplevelser i fællesskab med andre. Vi tror på, at det giver fornyet energi og et større overskud, når man er tilbage på skolebænken. Både socialt og fagligt – udtaler Klaus Nørlem.

Antallet af ansøgninger overstiger midlerne
Dansk Folkehjælp sender over 3.000 på ferieophold denne sommer, men det er langt fra nok pladser til de henvendelser man har modtaget. Dansk Folkehjælp registrerer ikke alle henvendelser, men anslår, at de har modtaget op mod dobbelt så mange henvendelser.

Dansk Folkehjælp arrangerer i år børneferier for socialt udsatte, psykisk handicappede børn, unge og voksne, enlige forsørgere med børn og socialt udsatte familier. Alle familier og børn er visiteret af de sociale myndigheder.