Forside » Nyheder » SENIORNET: Ældre-netværk mod ensomhed udvides

SENIORNET: Ældre-netværk mod ensomhed udvides

Gennem det sidste år har projekt SENIORNET hjulpet ensomme ældre i henholdsvis København, Odense, Horsens og Guldborgsund kommuner med at etablere nye relationer og venskaber. Nu forsøges projektet gjort landsdækkende og rulles derfor ud til alle organisationens 50 lokalafdelinger med anmodning om at tage aktiv del i projektet, så man kan hjælpe endnu flere af de 65.000 ældre over 65 år, der skønnes at leve i ensomhed, til en mere social tilværelse.

Ældre bliver i stigende grad boende i egen bolig i længere og længere tid, men konsekvenserne er dog ikke nødvendigvis lykke og velvære. Flere og flere enlige ældre lever i mange tilfælde i isolation og ensomhed med et behov for menneskelig kontakt, der langt fra bliver udfyldt.

Beregninger viser, at hver 4. hjemmehjælpsmodtager og 40 % af de ældre i plejeboliger føler sig ensomme, og i alt skønnes det, at ca. 65.000 danskere over 65 år lever i et liv i ensomhed. Det er netop denne gruppe, Dansk Folkehjælp vil hjælpe til et liv med mere indhold, flere relationer og øget livskvalitet.

Ud af isolationen
Med alderen bliver netværket af familie og venner mere skrøbeligt, hvilket bl.a. skyldes at ældre befinder sig i en livssituation, hvor risikoen for at miste en ægtefælle, familiemedlemmer eller nære venner oftest bliver større. Desuden svækkes mobiliteten efterhånden, som årene går, hvilket besværliggør muligheden for etablering af nye relationer og fællesskaber.

Udover at manglende sociale relationer kan påvirke det psykiske helbred i form af depression, nedsat kognitiv funktionsevne og alzheimer demens, kan ensomhed desuden påvirke det fysiske velvære og give forhøjet blodtryk, søvnproblemer, forringet immunforsvar og øget risiko for hjertesygdomme. Forskning viser, at ensomhed er forbundet med forhøjet dødelighed.

For seks år siden tog Dansk Folkehjælp initiativ til pilotprojektet SENIORNET, der først blev etableret i København og sidste år i yderligere tre danske kommuner. Med en stor frivillig indsats har projektet til formål at tilbyde personlig og nærværende kontakt med og mellem de ældre. Der sættes med andre ord fokus på at stimulere de ældres egen lyst til at stifte nye relationer og bekendtskaber, og målet er at få de ældre socialt engageret med andre seniorer for derigennem at mindske ensomheden og øge livskvaliteten for den enkelte.

Pilotprojektet forankres og udvikles
Gennem det sidste år har Dansk Folkehjælp været i kontakt med 100 seniorer fra fire danske kommuner, som er blevet sendt på ferieophold, inviteret til en række fælles netværksaktiviteter, hvor de ældre har fået mulighed for at møde hinanden og etablere nye venskaber.

Efter stor succes som pilotprojekt forsøges projekt SENIORNET nu rullet ud i resten af landet og forankret i Dansk Folkehjælps lokalafdelinger. Projektet vil dels basere sig på erfaringerne fra pilotprojektet og dels som et udviklingsprojekt, hvor tovholderne for de lokale SENIORNET kompetenceudvikles, så de bliver endnu bedre til at få seniorenes ressourcer frem og skabe forandring for deltagerne og aktiv deltagelse i lokalsamfundet.

Læs mere om SENIORNET