Forside » Nyheder » Ældre-netværk mod ensomhed udvides

Ældre-netværk mod ensomhed udvides

Gennem de sidste to år har projekt SENIORNET med stor succes hjulpet ensomme ældre i henholdsvis København, Odense, Horsens og Guldborgsund kommuner med at etablere nye relationer og venskaber. Nu udvider Dansk Folkehjælp projektet til foreløbig yderligere fem kommuner: Ikast-Brande, Vejle, Vejen, Næstved og Hovedstadsområdet.

I denne uge besøger en gruppe ensomme ældre fra Herning Klithuset i Dronningmølle på Sjælland på en uge langt ferieophold. Målet er at give de ældre mulighed for at bryde med ensomheden og opbygge et lokalforankret netværk, der kan give de ældre mere livskvalitet og glæde i hverdagen.

65.000 danskere over 65 år lever i ensomhed
Ældre bliver i stigende grad boende i egen bolig i længere og længere tid, men konsekvenserne er dog ikke nødvendigvis lykke og velvære. Flere og flere enlige ældre lever i mange tilfælde i isolation og ensomhed med et behov for menneskelig kontakt, der langt fra bliver udfyldt. Beregninger viser, at hver 4. hjemmehjælpsmodtager og 40 % af de ældre i plejeboliger føler sig ensomme, og i alt skønnes det, at ca. 65.000 danskere over 65 år lever i et liv i ensomhed. Det er netop denne gruppe, Dansk Folkehjælp vil hjælpe til et liv med mere indhold, flere relationer og øget livskvalitet.

Pilotprojektet forankres
For få år siden tog Dansk Folkehjælp initiativ til pilotprojektet SENIORNET, der først blev etableret i København og sidste år i yderligere tre danske kommuner.  Med en stor frivillig indsats har projektet til formål at tilbyde personlig og nærværende kontakt med og mellem de ældre. Der sættes med andre ord fokus på at stimulere de ældres egen lyst til at stifte nye relationer og bekendtskaber, og målet er at få de ældre socialt engageret med andre seniorer for derigennem at mindske ensomheden og øge livskvaliteten for den enkelte.

Projekterne i de 4 kommuner har opnået stor succes. 80 % ud af de 100 ældre, der har været visiteret til projektet, har fået opbygget et netværk og skabt nye sociale kontakter. Og 95 % tilkendegiver at deres livskvalitet er forbedret, og er blevet mere bevidste om hvor meget samvær med andre betyder. I løbet af 2014 rulles projektet ud til yderligere fem kommuner: Ikast-Brande, Vejle, Vejen, Næstved og Hovedstadsområdet. Dansk Folkehjælp håber at udvide yderligere i 2015 med en målsætning om at SENIORNET bliver integreret i op mod 20 kommuner i Danmark, såfremt der kan tilvejebringes opbakning til projektet.

Fakta om Projekt SENIORNET
Forløbet består af tre etaper: Et netværksdannende ferieophold væk fra hjemmet, hvor deltagerne lærer hinanden at kende ved fælles ferieoplevelser. Herefter arrangerer Dansk Folkehjælp 10 fællesarrangementer i de ældres kommune, hvor kendskabet og fællesskabet yderligere udbygges, så de nye venskaber vedligeholdes. Projektet afsluttes med et weekendophold, hvorefter der er lagt op til, at de ældre selv skal tage initiativ til at mødes privat.

Projekt SENIORNET er blevet til med støtte fra Velux Fonden og Lauritzen Fonden.