Forside > Nyheder > Rent vand og bedre sundhed i Kenya

Rent vand og bedre sundhed i Kenya

Rent vand og demokrati for bedre sundhed i Kenya

Det er en grundlovssikret ret i Kenya at alle borgere skal have adgang til rent vand. Alligevel har 17 millioner borgere ikke mulighed for at få rent drikkevand. Og når kroppen ikke får rent vand visner den, bliver syg og går til.

10.000 kenyanske børn dør hvert år af diarré, som følge af manglen på rent vand og dårlige sanitære forhold. Med pengene fra Danmarks Indsamlingen vil Dansk Folkehjælp sammen med vores lokale partner nu træne og uddanne 320 borgere i kommunerne Kilifi og Kwale, således at de forstår deres rettigheder og bruger disse til at få indflydelse på de lokale beslutninger vedrørende vand og sanitet.

Disse færdigheder kan også bruges inden for andre områder. 136 politikere og embedsmænd/kvinder vil ligeledes blive trænet i, hvordan man konstruktivt inddrager borgerne i beslutningsprocesser. Derudover vil 600 skolebørn blive uddannet i borgerrettigheder og god hygiejne, så de fremover kan være med til at skabe positiv forandring, hvad angår hygiejne i Kenya og sikre rent vand og et fungerende lokaldemokrati.

Projektet har et budget på ca. 1,7 mio. dk og løber indtil udgangen af 2017. Det bygger på erfaringer fra et tilsvarende projekt med samme lokale partner, som i 2015 har startet uddannelsen af borgere, politikkere og embedsværk i Mombasa og Taita Taveta-kommuner i Kenya. Træningen har allerede båret frugt, og borgerne har aktivt bidraget med input til lokallovgivningen vedr. vand og sanitet.

#folkehjælp #GørNoget

 

DI_StoetteLogo_CMYK_2016