Forside » Nyheder » Feriehjælpen til Danmarks fattigste halveres

Feriehjælpen til Danmarks fattigste halveres

Landets største formidlere af feriehjælp har nu åbnet for ansøgninger 2016, men allerede nu ser det ud til, at Dansk Folkehjælp i år må give afslag til mange af de fattige familier, der ventes at søge. I år er der grundet reduceret støtte nemlig kun ressourcer til at sende omkring 2.000 personer af sted på de eftertragtede ferieophold med Dansk Folkehjælp, sidste år hjælp organisationen mere end 4.000 personer. I Danmark lever 65.000 børn i fattigdom ifølge tal fra AE-rådet.

Traditionen tro betyder forårets komme, at fattige og socialt udsatte børn og deres familier kan søge om feriehjælp hos Dansk Folkehjælp. I år forventes op imod halvdelen af de berettigede ansøgere dog at få afslag på ansøgningen om feriehjælp. Dette skyldes, at Dansk Folkehjælp har oplevet en markant reduktion blandt støttegiverne, der gør det økonomisk muligt at sende Danmarks fattigste børn og familier på ferie.

I 2015 var der syv gange så mange ansøgere til ferieopholdene hos Dansk Folkehjælp, som organisationen kunne sende af sted. Behovet for feriehjælp er altså betydeligt.

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, er bekymret over udsigten til at skulle afvise størstedelen af fattige børn og familier grundet tilbagegang i bidragene: ”Vi er bekymret over udviklingen, for det er børnene der bliver de største tabere her. Børnene kommer nemt til at føle sig anderledes i forhold til deres kammerater, som har udsigt til en spændende og sjov sommerferie med deres familie. Det er stigmatiserende og socialt ekskluderende at møde op første skoledag efter sommerferien uden gode sommerferieminder.”

Netværksopbygning på ferien
Som noget helt nyt lancerer Dansk Folkehjælp i år FamilieNET ferier. Igennem dette initiativ vil familier i 10 deltagende lokalafdelinger af Dansk Folkehjælp over hele landet selv være med til at definere og planlægge ferien i samarbejde med de andre familier. Idéen med at inddrage familierne i planlægningen er, at skabe en solid grobund for at de enkelte familier kan udvide deres netværk og selv tage ejerskab over ferien, og samtidig skabe forbindelser, der holder ud over sommerferietiden.

Klaus Nørlem fortæller om FamilieNET: ”Fattigdom er ofte ekskluderende, og det vil vi imødegå ved at prøve at opbygge ressourcer blandt modtagerne af feriehjælpen. Med initiativet FamilieNET opfordrer vi familierne til at skabe netværk med hinanden. Det handler om at give familierne noget godt og længerevarende med hjem i feriebagagen – blandt andet ved at inspirere til at bygge længerevarende kompetencer gennem samarbejde og netværksopbygning.”

FAKTA OM FERIEHJÆLP
Dansk Folkehjælps feriehjælp er baseret på frivilligt socialt arbejde, og modtagerne af feriehjælpen er visiteret af de sociale myndigheder for at sikre, at det er de mest trængende, der tilgodeses.

I år har Dansk Folkehjælp fokus på at tilgodese følgende målgrupper med feriehjælp:
• Enlige forsørgere med børn på overførselsindkomst
• Udsatte børnefamilier med en eller to forsørgere på overførselsindkomst
• Socialt udsatte børn og unge
• Socialt udsatte fysisk, psykisk handicappede børn og unge

Der er ansøgningsfrist for Dansk Folkehjælps feriehjælp 1. maj 2016. Ansøgningsskema kan hentes fra organisationens hjemmeside www.folkehjaelp.dk

Dansk Folkehjælps feriehjælp er støttet af en række private fonde, bl.a. Arbejdsmarkedets Feriefond, virksomheder og private bidragydere.

 

#folkehjælp #feriehjælp