Forside > Nyheder > Udviklingsbistand i ulandene – ikke i Danmark

Udviklingsbistand i ulandene – ikke i Danmark

Ambassadør Peter Taksøe-Jensen lægger han op til et markant opgør med den nuværende fordeling af dansk udviklingsbistand. Ikke mindst retter regeringens egen rådgiver en kritik mod beslutningen om at bruge penge fra udviklingsbistand på modtagelse af flygtninge i Danmark.

I mange år har Danmark ligesom andre lande benyttet sig af muligheden for at bruge penge fra udviklingsbistand til at finansiere udgifter forbundet med flygtninges første 12 måneder i landet. Men de seneste år er antallet – og dermed udgifterne – steget markant. I 2016 er det planen at bruge 4,4 milliarder kroner, hvilket svarer til cirka en tredjedel af den samlede udviklingsbistand, i Danmark.

Støtte til færre lande
»Det ville være meget mere effektivt at bruge de penge tættere på de steder, hvor flygtningene kommer fra. I lyset af regeringens politik om at nedbringe antallet af asylansøgere kunne man flytte den udgift fra herhjemme til nærområderne«, siger Peter Taksøe-Jensen.

Alt fra ministerier over erhvervslivet til interesseorganisationer har ventet i spænding på udredningen om dansk udenrigspolitik, der afdækker udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, handelspolitik og eksportfremme samt udviklingspolitik.

Foruden forslaget om at benytte udviklingsbistanden i udviklingslandene i stedet for i Danmark foreslår Peter Taksøe-Jensen, at Danmark optimerer indsatsen ved at fravælge en stribe lande. Når Danmark sender penge til skrøbelige og konfliktramte lande, kan vi med fordel fokusere på f.eks. Afghanistan, Syrien, Irak og Libyen, hvorfra blandt andet de mange flygtninge og migranter har indflydelse på Danmark.

Hvad er det så for lande, som vi skal trække os fra?

»Somalia, Sydsudan, Gaza og Vestbredden. Man kunne måske også nævne Mali i den sammenhæng. Men det har både den nuværende og tidligere regering prioriteret højt«, siger Peter Taksøe-Jensen.

Når Danmark skal vælge lande og projekter, lyder anbefalingen fra Peter Taksøe-Jensen, at det sker med udgangspunkt i de af FN’s 17 verdensmål, hvor Danmark har en særlig styrke. Selv nævner han blandt andet grøn energi, fødevarer, vand og sanitet samt kvinders rettigheder. De konkrete projekter skal meget gerne parres med private investeringer, sådan at også erhvervslivet får gavn af indsatsen.

Med den nye model er der med Peter Taksøe-Jensens egne ord lagt op til et »dogmebrud«, fordi fokus i årtier først og fremmest har været målrettet bekæmpelse af fattigdom.

»Vi har kastet bistand efter Tanzania i 50 år. Vi kan ikke måle det. Dermed være ikke sagt, at vi ikke skal være solidariske eller altruistiske. Vi skal bare erkende, at over de seneste 30 år har den økonomiske vækst i Indien og Kina været det, der har løftet allerflest mennesker ud af fattigdom. Så lad os rette vores bistand mod noget, hvor den afledte konsekvens er vækst og beskæftigelse«, siger han.

Politisk skepsis
Udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) erklærer sig overordnet enig i præmissen om, at udviklingsbistand i udgangspunktet skal bruges i udviklingslandene.

»Men vi står i en særlig situation med mange asylansøgere i Danmark, og de har behov for hjælp. De penge skal komme et sted fra«, siger han.

Heller ikke udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) vil gøre op med modellen. Til gengæld fremhæver han, at hans parti har foreslået at afsætte 200 millioner kroner til mere hjælp i nærområderne ved at udskyde regeringens planlagte lettelser af arveafgiften, hvilket Venstre afviser.

Såvel Venstre som Socialdemokraterne støtter ideen om en øget grad af geografisk og tematisk prioritering. Men der skal fortsat være rum til at føre en idealistisk udenrigspolitik, mener Nick Hækkerup, mens Michael Aastrup Jensen understreger, at Mali er en nøgle til stabilitet i Nordafrika.

Kilde: Politikken.dk