Forside > Nyheder > Hver fjerde dansker overlever nu hjertestop

Hver fjerde dansker overlever nu hjertestop

Danskernes stigende villighed til at give livreddende førstehjælp, bidrager til en høj overlevelse efter hjertestop i det offentlige rum. Det viser helt nye tal fra Dansk Hjertestopregister, og det er resultatet af en massiv indsats for at involvere danskerne i at redde liv, som er lykkedes. Vi er dermed ét af de førende lande i verden med stor fremgang og høj dokumenteret overlevelse. Nu vil eksperterne også se på, hvordan man får flere til at overleve hjertestop i private hjem, hvor chancen for at overleve fortsat er lav.

Tiden fra et hjertestop indtræffer, til der gives livreddende førstehjælp kan betyde forskellen på liv eller død. Hvis en person får hjertestop, og der ikke gives livreddende førstehjælp, før ambulancen når frem, overlever 1 ud af 30. Hvis vidner træder til med livreddende førstehjælp, overlever 1 ud af 8.

“Tallene taler for sig selv. Det nytter, når danskerne giver livreddende førstehjælp og bruger hjertestarterne. Den hurtige hjælp fra omkringstående kan ofte være det, der gør, at man overlever, og det er utroligt glædeligt, at vi nu ser, at en fjerdedel overlever hjertestop i det offentlige rum”, siger læge og forsker på Aalborg Universitetshospital, Steen Hansen, der har stået bag analysen af tallene fra Dansk Hjertestopregister sammen med professor Christian Torp-Pedersen.

Flere end 500 overlever hjertestop uden for hospital
Danskernes stigende villighed til at træde til kan tydeligt aflæses i antallet af overlevende. Selvom antallet af hjertestop uden for hospital har ligget nogenlunde stabilt på ca. 3.500 om året, er der sket en markant stigning i antallet af personer, som overlever hjertestop. Ved hjertestop i det offentlige rum og i private hjem er antallet af overlevende samlet set steget fra knap 150 mennesker i 2002 til over 500 mennesker i 2014.

“Ved hjertestop i det offentlige rum er der ofte mennesker omkring, der kan give hjertemassage, og der er gode chancer for, at der er en hjertestarter i nærheden. Det betyder, at vi har set en forbedring i overlevelsen i det offentlige rum fra 9 pct. i 2002 til 24 pct. i 2014. Vi skal dog stadig blive endnu bedre til at træde til, hvis vi skal have flere til at overleve”, siger Steen Hansen.

75 pct. af hjertestoppene uden for hospital sker dog i private hjem, og selvom det er lykkedes at øge overlevelsen i private hjem fra 2 pct. i 2002 til 8 pct. i 2014, er der stadig en stor udfordring, der skal løses, hvis flere liv skal reddes.

“Hvis personen, der får hjertestop, er alene i boligen, er der meget ringe chance for at overleve, og hvis der kun er ét vidne, som både skal ringe 1-1-2 og yde genoplivning, forringer det også chancen. Endvidere er det sjældent, at hjertestarterne kommer i brug, da der ikke er nogen til at hente dem, og ofte er der ingen hjertestartere i beboelsesområderne. Så der er et stort uforløst potentiale for at øge overlevelsen i de private hjem”, siger Steen Hansen.

Frivillige kan være med til at øge overlevelseschancen
I Dansk Folkehjælp er der glæde over den flotte fremgang på førstehjælpsområdet. ”Dansk Folkehjælp har igennem flere år arbejdet med at gøre vores førstehjælpsuddannelser i Danmark mere effektive, eksempelvis ved at målrette disse mod at få flere almindelige danskere til at deltage i livreddende førstehjælpsuddannelser. Dette er sket igennem projekt ”Førstehjælp på minuttet” som er støttet af Østifterne” udtaler generalsekretær Klaus Nørlem

”Senest har vi med støtte fra Tryg Fonden gennemført en række førstehjælpsuddannelser i de yderområder af Danmark, som traditionelt har lange responstider på ambulancen. Projektet hedder ”Livreddende førstehjælp i lokalområdet”. Samme med landets regioner, har Dansk Folkehjælp udvalgt i alt 62 lokalområder, som udover at give borgerne i eget lokalsamfund en uddannelse i livreddende førstehjælp, også har fået en hjertestarter ophængt i lokalsamfundet der er tilgængelig døgnet rundt. Projektet er med til at styrke det frivillige førstehjælps-beredskab, fordi beboerne ved hvem der i deres lokalsamfund som kan hjælpe ved hjertestop i eget hjem, og hjertestarten er til rådighed således den livreddende førstehjælp bliver endnu mere effektiv” – slutter Klaus Nørlem.

Tidlig indsat har stor betydning
Analysen fra Dansk Hjertestopregister viser netop, at det er hjertestop i hjemmet som udgør de fleste dødsfald. Det er derfor helt afgørende, at vi fortsætter med at sætte fokus på netop dette område i vores indsats for at nedbringe antallet af dødsfald. Vi ved, at 75 pct. af dem, der overlever et hjertestop, er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og dem, der modtager livreddende førstehjælp fra vidner, har 40 pct. større chance for at vende tilbage til deres job sammenlignet med dem, der ikke får denne hjælp fra vidner.

TrygFonden er en af de aktører, der har satset målrettet på at engagere danskerne i at redde liv, og her håber man, at de positive resultater fra det offentlige rum, kan overføres til de private boligområder. ”Intet andet land har formået at tredoble overlevelsen efter hjertestop på så få år, som vi har gjort i Danmark. En del af det skyldes danskernes villighed til at træde til, og at vidner til hjertestoppet bliver guidet igennem genoplivningen af det sundhedsfaglige personale på 1-1-2. Vi ved dermed, at det kan lykkes, og derfor bakker vi op om både forskning og implementering af nye initiativer, der kan medvirke til at aktivere danskerne i boligområderne”, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

FAKTA:
Data stammer fra Dansk Hjertestopregister og er indsamlet af de fem regioners ambulancetjenester. Data er nationale data, der dækker hele landet i en 14-års periode fra 2001 til og med 2014. Denne undersøgelse omfatter i alt 45.269 førstegangs hjertestop uden for hospital. Læs hele rapporten her.

Danmark er blandt de bedste i verden til at dokumentere effekt af den præhospitale indsats ved hjertestop og har dokumenteret resultater i international klasse, hvad angår tidlig hjertelungeredning, overlevelse og brug af hjertestartere.

  • Hvert år får ca. 4.000 personer pludseligt, uventet hjertestop uden for hospital i Danmark.
  • Andelen af hjertestop, hvor der er givet hjertelungeredning inden ankomst af ambulance, er mere end tredoblet på 14 år fra 19,4 % i 2001 til 65,8 % i 2014, dvs. i 66 % af tilfældene giver tilstedeværende personer hjertelungeredning. En tilstedeværende person dækker over tilfældigt forbipasserende, vidner der var tilstede, da hjertestoppet skete, samt frivillige førstehjælpere, der ankom til stedet for at hjælpe til.
  • Andelen af hjertestop, hvor der er givet stød af en hjertestarter (AED) inden ankomst af ambulance, er lav, men med en stigning fra 1,4 % i 2001 til 3,6 % i 2014.
  • Andelen af personer, der overlever et hjertestop, er mere end tredoblet, opgjort efter international standard som overlevelse til og med 30 dage efter hjertestoppet. Overlevelsen er steget fra 3,9 % i 2001 til 12,7 % i 2014.
  • Hvis der gives hjertelungeredning ved lægfolk, overlever ca. 1 ud af 8, men hvis der ikke gives hjertelungeredning ved lægfolk, overlever kun ca. 1 ud af 30.
  • Antallet af personer, der overlever til og med 30 dage efter hjertestop, er steget fra 146 personer, der overlevede hjertestop i 2002, til 515 personer der overlevede i 2014, dvs. mere end en tredobling af antal reddede liv.
  • Hovedparten af hjertestop sker i private hjem (72,2 %), mens 27,8 % sker på et offentligt tilgængeligt sted (tal for 2014).
  • Andelen af hjertestop med stødbar hjerterytme er 18,7 % (2014), og chancen for overlevelse til og med 30 dage efter hjertestoppet, hvis der er en stødbar hjerterytme, er steget fra 12,5 % i 2001 til 45,9 % i 2014.
  • En undersøgelse (reference 5) baseret på Dansk Hjertestopregister har vist, at blandt personer, der overlever hjertestop og er i arbejde forud for hjertestop, kommer 76 % tilbage i arbejde.

#folkehjælp #GørNoget #Redliv