Forside » Nyheder » Årets Folkehjælper 2016

Årets Folkehjælper 2016

Folkebevægelsen mod Ensomhed er Årets Folkehjælper 2016

Prisen for Årets Folkehjælper uddeles for 9. år i træk og går i år til Folkebevægelsen mod Ensomhed. De modtager prisen for deres store arbejde med at samle civilsamfundet i kampen mod ensomhed og sætte særligt fokus på, hvordan ensomhed skal bekæmpes i fællesskab. 

Folkebevægelsen mod Ensomhed er en sammenslutning af civilsamfundsorganisationer, der kæmper for at hjælpe mennesker, som lever med ensomhed. Mere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er gået sammen om at bekæmpe ensomhed gennem Folkebevægelsen mod Ensomhed.

I Danmark føler 210.000 mennesker sig ensomme, hvilket næsten svarer til det antal mennesker, der bor i Aarhus. Ensomhed er et tabuiseret emne, som mange frygter at tale om. Derfor ønsker Folkebevægelsen mod Ensomhed, at ensomhed bliver italesat for derigennem at hjælpe ensomme videre og give dem et meningsfuldt liv. Det har nemlig store konsekvenser for dem, der føler sig ensomme i længere perioder. Det bliver ofte en ond cirkel, der ødelægger selvtillid og livskvalitet. Derfor er Folkebevægelsen mod Ensomheds mål at forebygge og bekæmpe ensomhed og helt konkret halvere antallet af ensomme danskere inden 2020.

I april i år blev bevægelsens helt nye initiativ skudt i gang med projektet ”Danmark spiser sammen”. Her blev 2.500 gæster inviteret til fællesspisning i fem byer rundt i landet, hvor Meyers Madhus stod for maden. ”Danmark spiser sammen” skal gennem fællesmåltider være med til at skabe nye fællesskaber på tværs af generationer, sociale lag og kulturer.

For dette store arbejde og den ambitiøse målsætning modtager Folkebevægelsen mod Ensomhed prisen som Årets Folkehjælper 2016. Generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, begrunder valget således: ”Folkebevægelsen mod Ensomhed er drevet af ildsjæle på tværs af det danske civilsamfund, der har overskud og mod til at tage kampen op mod et tabuiseret emne som ensomhed. Bevægelsen er beviset på, at fællesskabet vinder i en tid, hvor splittelse og individualisering præger samfundet. Derfor er Folkebevægelsen mod Ensomhed et fantastisk initiativ, der er med til at samle hele Danmark i kampen mod ensomhed og samtidig sætte meget ambitiøse målsætninger for, hvordan denne i fremtiden skal bekæmpes. Folkebevægelsen mod Ensomhed har været med til at sætte fokus på ensomhed og skabt indsigt og forståelse, som kan bidrage til, at vi i fremtiden kan stå sammen om at bekæmpe ensomhed. Derfor modtager netop de prisen Årets Folkehjælper 2016.”

Om Årets Folkehjælper
Prisen Årets Folkehjælper tildeles én gang om året til en privatperson(er), forening, organisation, virksomhed, institut, myndighed eller medie, der har gjort en særlig indsats for Dansk Folkehjælps målgruppe. Udover titlen og æren, modtager Årets Folkehjælper en kunstgenstand og et diplom som symbolsk tak for den særlige indsats. Kunstgenstanden har en værdi af kr. 11.000. I forbindelse med kåringen lægges der vægt på uegennyttige initiativer, skabelsen af opmærksomhed omkring, indsigt i og forståelse for udsatte menneskers vilkår i Danmark og et bidrag til en større frivillig indsats.

Netop disse områder opfylder Folkebevægelsen mod Ensomhed, hvorfor de modtager prisen som Årets Folkehjælper 2016.

Om kunstneren bag prisen Årets Folkehjælper
Annette Ravn er kunstneren bag skulpturen, som følger med udnævnelsen af Årets Folkehjælper 2016. Skulpturen, som er udført i bronze, viser tre personer i sammenhold. Skulpturen er ca. 30 centimeter høj og bærer navnet ’SOON’, som står for Solidaritet, Omsorg, Overskud og Næstekærlighed.

Tidligere prismodtagere:

  • 2008, Ekstra Bladet for deres fokus på fattigdom i Danmark igennem en række artikelserier.
  • 2009, Foreningen Østifterne for deres indsats og støtte til udbredelsen af førstehjælp i Danmark.
  • 2010, SASO Sydafrika, for deres arbejde med forældreløse børn i Sydafrika.
  • 2011, Ægteparret Rikke og Niels Rask for deres indsamling til fordel for julehjælp.
  • 2012, Grethe Stief, for hendes støtte til pigers uddannelse i Afghanistan.
  • 2013, Foreningen Hus Forbi, for der oplysningsarbejde om hjemløses livsvilkår i Danmark.
  • 2014, AE-Rådet, for der oplysningsarbejde om fattigdom i Danmark.
  • 2015, Langeland Hjertestarter Forening, for deres arbejde med at redde liv og udvikling af ny teknologi.

#folkehjælp #åretsfolkehjælper