Forside » Nyheder » Ensomme ældre får 2,3 mio. kr.

Ensomme ældre får 2,3 mio. kr.

Socialministeriet har tildelt projektet SeniorNET 2,3 mio. kr. Projektet er igangsat af Dansk Folkehjælp og handler om, at ensomme danner netværk med hinanden mod ensomhed. Midlerne fra ministeriet gør det muligt at give tilbuddet til 400 – 450 ensomme ældre i en lang række byer fra 1. oktober.

SeniorNET søges udvidet i Frederikssund, Fredensborg, Næstved, Hvidovre, Odense, Vejen, Vamdrup, Horsens, Aarhus, Herning, Ikast-Brande.

8 ud af 10 ældre har fået nye venner
Flere ældre bliver boende i eget hjem i længere tid end tidligere og for nogle er det ikke nødvendigvis lig med lykke og livskvalitet. Man anslår, at der samlet set er op mod 250.000 ensomme ældre og for få år siden tog Dansk Folkehjælp derfor initiativ til pilotprojektet SeniorNet, der først blev etableret i København og siden yderligere i en række kommuner. Nu rulles projektet ud i flere af landets kommuner.

8 ud af 10 ældre, der har været visiteret til SeniorNet, har fået opbygget et netværk og skabt nye sociale kontakter. Og 95% tilkendegiver, at deres livskvalitet er forbedret, og at de er blevet mere bevidste om hvor meget samvær med andre betyder.

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp siger: “Isolation og ensomhed er trist virkelighed for mange ældre, som mister kontakten til familie og venner. SeniorNet-tilbuddet har vist, at de ensomme ældre i den grad kan være noget for hinanden. Behovet er der, og vi hører talrige solstrålehistorier om ældre mennesker, der bygger stærke og vedvarende venskaber med hinanden gennem SeniorNet. Med midlerne fra ministeriet kan SeniorNET-tilbuddet nu udvides til endnu flere kommuner og det er godt nyt.”

 

FAKTA OM SENIORNET:

  • Forløbet består af tre etaper:
    Et netværksdannende ferieophold væk fra hjemmet, hvor deltagerne lærer hinanden at kende ved fælles ferieoplevelser.
    Herefter arrangerer Dansk Folkehjælp 10 fællesarrangementer i de ældres kommune, hvor kendskabet og fællesskabet yderligere udbygges, så de nye venskaber vedligeholdes.
    Projektet afsluttes med et weekendophold, hvorefter der er lagt op til, at de ældre selv skal tage initiativ til at mødes privat.
  • Projekt SENIORNET har tidligere modtaget støtte fra Velux Fonden, Lauritzen Fonden og nu fra Socialstyrelsens udviklingspulje.