Tvivl om konklusion i Troels Lunds rapport

13. marts 2017

Foreningsliv kan ikke genkende, at frivilligt arbejde fastholder folk i ledighed. Både forskere og foreninger efterlyser mere viden på området.

“Alle de test, Deloitte har foretaget, danner belæg for en hypotese om, at udførelsen af frivilligt, ulønnet arbejde kan føre til længere dagpengeperiode.”

Sådan lyder en af de centrale passager i Beskæftigelsesministeriets rapport om dagpengemodtageres frivillige arbejde.

Men den køber DGI ikke. Man noterer sig, at dagpengemodtagere, som arbejder frivilligt, ser ud til at være længere tid om at komme i beskæftigelse. Sammenhængen er bare ikke påvist, lyder det.

“Man kan jo ikke konkludere, at det er på grund af deres frivillige arbejde, at den her gruppe er længere på dagpenge,” siger formand Søren Møller.

Professor angreb frivilligromantikere

Udmeldingen kommer efter professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen tirsdag brugte rapporten som anledning til at sende en bredside mod fortalerne for frivillighed. Her angreb han fortællingen om, at en social indsats i fritiden hjælper ledige i beskæftigelse.

“Det er den romantiserede fortælling, som tilhængerne af frivilligt arbejde går rundt med. Men den er jo ikke virkelighedsnær,” sagde han.

I Ældre Sagen studser man også over Henning Jørgensens udmelding og pointerer svagheden ved rapportens data. Frivilligchef Lars Linderholm mener ikke, at der er belæg for, at frivilligt arbejde fastholder folk i ledighed. Spørgeskemaundersøgelsen viser sammenfald, men ikke sammenhæng, lyder det.

“Jeg ville være meget varsom med at konkludere for meget på de her tal,” siger frivilligchef Lars Linderholm.

Usikre konklusioner

Folkene bag rapporten tager også selv forbehold for konklusionerne.

“Omfanget af frivilligt, ulønnet arbejde betyder, at der ikke kan foretages deciderede effektanalyser af det frivillige, ulønnede arbejdes betydning for længden af dagpengeperioden. Resultaterne i evalueringen er derfor baseret på deskriptive analyser og er således indikative,” lyder det.

Derfor er SDU-professor og civilsamfundsforsker Bjarne Ibsen på linje med DGI og Ældre Sagen.

“Konklusionerne er ret usikre, og dem som har foretaget evalueringen tager også en del forbehold,” siger han.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen mener dog, at resultaterne er en “strømpil”, som vi skal tage alvorligt. Men han er enig i, at rapporten har svagheder.

“Rent forskningsmæssigt kan vi jo ikke bruge et enkelt case-studie til at udtale os repræsentativt. Vi må spærre øjnene op over for det her resultat, men vi må have mere viden,” siger Henning Jørgensen.

Forsker: Ikke vant til kritik

Frivillige og foreningsliv har reddet på en bølge af offentlig og politisk medvind de senere år, mener SDU-professor og civilsamfundsforsker Bjarne Ibsen. Derfor er Beskæftigelsesministeriets data et slag i ansigtet på organisationer som DGI, lyder det.

“Undersøgelsen kommer som et chok, for frivilligverdenen er ikke vant til, at man går dem kritisk og systematisk efter i sømmene,” siger Bjarne Ibsen.

Søren Møller afviser, at man har svært ved at håndtere kritik.

“Undersøgelsen kommer som et chok, for dette resultat peger i en helt anden retning end de erfaringer, vi har samlet sammen,” siger han.

Beskæftigelsesministeriets rapport er en evaluering af den såkaldte 15-timersregel, som er en toårig forsøgsordning, der udløber 20. marts. Her har efterlønnere og dagpengemodtagere haft mulighed for at arbejde frivilligt i op til 15 timer om ugen uden at blive modregnet i deres ydelse. Grænsen er nu igen fire timer, da forsøgsordningen ikke blev forlænget.

Og dykker man yderligere ned i rapporten er det blot endnu mere bekymrende læsning for Frivilligdanmark.

“Deskriptive sammenligninger af de dagpengemodtagere, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde, viser, at jo flere timer om ugen, dagpengemodtagerne udfører frivilligt, ulønnet arbejde, jo længere dagpengeperiode har de,” lyder det.

Ifølge evalueringen er dagpengemodtagere, som arbejder frivilligt 0-1 time om ugen, i gennemsnit ledige i 24 uger. For dem, som arbejder frivilligt over 15 timer om ugen, er det tilsvarende tal 39 uger.

Det kommer bag på DGI-formand Søren Møller.

“Det undrer mig faktisk, at det forholder sig sådan. Jeg er overrasket over de her tal. Det er der ingen tvivl om,” siger Søren Møller og kommer med en mulig forklaring på fænomenet. “Hvis man er i en arbejdsløshedsperiode og ikke umiddelbart oplever, man har udsigt til at blive beskæftiget, så tror jeg, at der er nogen, der øger deres frivillige indsats i den periode for at få et andet livsindhold end arbejde,” siger han.

Han køber i hvert fald ikke professor Henning Jørgensens forklaring om, at arbejdsgivere nærmest er imod medarbejdere med et socialt sindelag.

“Rigtig mange arbejdsgivere angiver, at de vægter det meget højt, at man har en frivillig indsats,” siger Søren Møller.

Brug for mere viden

Lars Linderholm fra Ældre Sagen efterlyser undersøgelser, som forklarer, hvorfor frivilligengagerede ledige ser ud til at være længere tid om at komme i job.

“Jeg vil da også være nysgerrig på, hvordan kan det være, at der er den sammenhæng, det må jeg sige,” siger Lars Linderholm og får opbakning fra Frivilligrådet.

“Vi bliver nødt til at få noget mere viden. Og jeg håber, folk som Bjarne Ibsen vil se nærmere på det, så vi kan blive klogere,”  siger formand Vibe Klarup.

 

Dokumentation
Beskæftigelsesministeriets undersøgelse er en evaluering af 15 timers-reglen, som var en forsøgsordning, der udløber 20. marts. Her har man i en 2-årig periode givet efterlønnere og dagpengemodtagere dispensation til at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer om ugen. Hidtil har grænsen været på fire timer.

Evalueringen viser, at mellem 400 og 1200 ud af i alt 70.000 dagpengemodtagere har benyttet sig af forsøgsordningen.

Samtidig går gruppen af dagpengemodtagere, som arbejder frivilligt, ledig seks uger længere end resten af danskerne på dagpenge.

Beskæftigelsesministeriet forbereder et udspil, som kommer i halen på en forsøgsordning, der netop er udløbet. Det ventes, at udspillet bliver fremlagt i løbet af foråret.

Kilde: Altinget.dk

FacebookTwitterGoogle+Del

 

Bliv frivillig

Som frivillig i Dansk Folkehjælp er du med til at gøre en forskel for andre, samtidig med du selv får en masse gode oplevelser.

Hjælp os med at hjælpe andre.

Meld dig som frivillig

Bliv Folkehjælper

Som FOLKEHJÆLPER er du én af vores helt faste støtter.

Der er mange hænder der rækker ud efter hjælp – så hjælp os med at hjælpe andre.

Meld dig som FOLKEHJÆLPER

Medlemsområdet

Er du medlem, kan du logge ind på medlemsområdet her.

Medlemsnr.
Nøgle

Tilmelding til nyhedsbrev

Navn
Email

 

Læs nyhedsbrevet (arkiv)...

© 2014 Dansk Folkehjælp - post@folkehjaelp.dk - Tlf. 70 220 230