Forside » Nyheder » Må du arbejde frivilligt?

Må du arbejde frivilligt?

Frivilligt arbejde skaber stor værdi for en selv og ikke mindst for dem, man hjælper. Og som udgangspunkt har alle ret til at lave frivilligt arbejde. Men hvordan er det nu reglerne er, hvis man modtager kontanthjælp, dagpenge, efterløn eller andre sociale ydelser?

Reglerne for, hvor meget dagpengemodtagere og efterlønnere må arbejde frivilligt, er netop nu til diskussion.

Der eksisterer en række gråzoner, og blandt andre efterlønsmodtagere er tidligere kommet i klemme og er blevet trukket i ydelser, selvom de følte sig på sikker grund. Derfor er det altid en god idé at dobbelttjekke, inden man kaster sig ud i at arbejde frivilligt eller udføre andre frivillige aktiviteter.

Frivilligt arbejde er kategoriseret og reglerne tilpasset alt efter hvilken ydelse man modtager.

Frivillige aktiviteter er kendetegnet ved at være arbejde, der ikke udbydes som almindeligt lønarbejde. Hvis den frivillige indsats kategoriseres som en frivillig aktivitet, er der som udgangspunkt ingen begrænsning på, hvor mange timer man må bruge på aktiviteten.

Frivilligt ulønnet arbejde er arbejde, som i princippet kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, hvor der er en begrænsning på hvor mange timer man må arbejd om ugen.

Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan man læse meget mere om reglerne for frivillige på dagpenge og efterløn og finde eksempler på frivilligt arbejde, som man må og ikke må udføre. Læs mere her.

Kilde: Altinget.dk

Share On Facebook