Forside » Nyheder » 9 ud af 10 ansøgere til feriehjælp får afslag

9 ud af 10 ansøgere til feriehjælp får afslag

Som landets største formidler af feriehjælp til fattige og socialt udsatte familier, børn og unge, har Dansk Folkehjælp modtaget langt flere henvendelser om feriehjælp, end de kan efterkomme. Det betyder, at mange familier søger forgæves – organisationen kan kun sende 1 ud af 10 ansøgere på en ugelang gratis ferie.

Dansk Folkehjælp sender dog stadig flere afsted på ferieophold i år end i 2016. Samlet forventer Dansk Folkehjælp at kunne tilbyde 3.000 personer feriehjælp, og blandt disse er det især børn fra socialt udsatte familier, hvor organisationen har øget fokus og sender dobbelt så mange på børneferie sammenlignet med sidste år.

Fristen for at søge hjælp til at holde sommerferie gennem Dansk Folkehjælp var 1. maj 2017. Interessen for feriehjælp er kæmpe stor, og i år har organisationen modtaget knap 5.000 henvendelser fra udsatte familier, der ønsker økonomisk støtte til at holde sommerferie sammen. Dog kan organisationen i år kun hjælpe 10 % af ansøgerne med et ferieophold.

Mange er ramt af kontanthjælpsloftet
Blandt ansøgerne til feriehjælp angiver næsten halvdelen, at de er berørt af kontanthjælpsloftet. Næsten en fjerdedel af ansøgerne er desuden berørt af 225 timers reglen.

Flere børneferier denne sommer
Selvom Dansk Folkehjælp er nødsaget til at afvise 9 ud af 10 ansøgere, som søger om hjælp til at holde familieferie, betyder det ikke, at organisationen sender færre afsted end tidligere. Organisationen har øget deres fokus på børneferier og sender i år mere end 500 børn og unge på ferie uden deres forældre. Sidste år sendte organisationen 250 børn på børneferie.

Børneferierne visiteres udelukkende gennem landets kommuner, så det er de børn, der trænger mest, der kommer på ferie gennem Dansk Folkehjælp.

Det glæder Dansk Folkehjælp, at de i år kan hjælpe endnu flere børn til at komme af sted, fordi det er vigtigt for børn og unge, at de oplever noget i ferien og har noget at fortælle om i skolen efter ferien: “Hos Dansk Folkehjælp synes vi, at alle børn har ret til at få gode ferieminder. Det er vigtigt for børn og unge, at de oplever noget i deres ferie, og at de har noget at fortælle om i skolen efter ferien. Vi kender alle betydningen af gode ferieminder – det er værdier, vi tager med os igennem hele livet, og som er noget, vi kan kigge tilbage på, der havde stor betydning for vores børne/unge liv. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi kan hjælpe endnu flere til at holde ferie i år”, siger Klaus Nørlem.

FAKTA:

  • På børneferierne møder børn og unge fra udsatte familier i Danmark andre fra samme område, hvor der er fokus på sjove aktiviteter og fællesskab, så børnene kan danne nye venskaber.
  • Dansk Folkehjælp tilbyder i år tre typer af ferier:
    – børneferier visiteret gennem kommunerne,
    – familieferier for udsatte familier
    – ferier for handicappede børn og unge.
  • For at komme i betragtning til at modtage feriehjælp fra Dansk Folkehjælp skal man være enlig forsørger, have hjemmeboende børn til og med 18 år og være på overførselsindkomst.
  • Feriehjælpen er støttet af blandt andet Arbejdsmarkedets Feriefond og KIWI.