Forside > Nyheder > Finanslovsforslag 2018 – som tyv i natten

Finanslovsforslag 2018 – som tyv i natten

Det er ikke gode nyheder som i disse dage tikker ind hos de humanitære organisationer i Danmark.

Først var det feriepenge som fjernes og sender fattige familier tilbage i baggården, når der skal holdes ferie for deres børn. For et par dage siden var det et ”socialt frikort” som tager penge fra fattige og udsatte, for at give dem til andre. I dag er det så forslag til Finansloven for 2018, hvor Regeringen foreslår, at man helt dropper momskompensationsordningen for almennyttige og velgørende foreninger under Ligningsloven §8A og §12 stk. 3, hvilket betyder, foreningerne og organisationerne ikke længere kompenseres for udgiften til købsmoms med en andel svarende til foreningens egenfinansieringsgrad.

Det betyder, med andre ord, at man med ét pennestrøg fjerner 150 millioner, for Dansk Folkehjælps vedkommende 1 million årligt, som vel og mærke er mere frie midler som organisationer i en bred forstand er meget afhængige af. Samtidig er det penge som foreningerne og NGO-organisationerne allerede har budgetteret med, idet kompensationsbeløbet ville komme til udbetaling i 2018 på baggrund af udgifter, der er afholdt i 2017.

I stedet lægges der op til, at der bliver oprettet en mindre pulje på 67 mio. kr., en såkaldt ”Reserve til støtte af almene foreninger”, men der gives ingen signaler om, hvorledes organisationerne kan få adgang til disse penge, og beløbet er utilstrækkeligt.

Generalsekretær i ISOBRO, Robert Hinnerskov kalder forslag komplet urimeligt, og tyveri ved højlys dag. Han lover alle 177 ISOBRO-medlemsforeninger og organisationer, at man vil gøre alt, hvad der er muligt for at bibeholde momskompensationsordningen. ”De 150 mio. kroner er et lille beløb i den samlede finanslov, men for de enkelte organisationer er det en katastrofe og helt urimeligt i forhold til den vigtige opgave, som organisationerne løfter”, udtaler han.

I Dansk Folkehjælp er man også chokeret over forslaget.

Generalsekretær Klaus Nørlem glæder sig over ISOBRO´s klare udmelding: ”Endnu engang bliver det de svage i samfundet, der kommer til at betale prisen. Når tilgangen til økonomiske midler reduceres i humanitære organisationer som Dansk Folkehjælp, er vi nødsaget til at justere på vores indsatsområder tilsvarende. For Dansk Folkehjælp betyder det helt konkret, at vi mister 1 million kroner årligt. Det er vel og mærke midler, som Dansk Folkehjælp er fuldstændig afhængig af, for at kunne drive de mange tilbud vi eksempelvis har på det sociale område med fokus på samfundets mest udsatte borgere. Vi håber virkelig, at regeringen vil tænke som om en ekstra gang inden den endelige vedtagelse af Finansloven 2018”, slutter Klaus Nørlem.

#finanslov #folkehjælp

 

 

 

happy couple of thieves carrying bag and running on the road