Forside > Nyheder > Årets Folkehjælper 2017

Årets Folkehjælper 2017

Foreningen Globalnyt er Årets Folkehjælper 2017

Prisen for Årets Folkehjælper uddeles for 10. år i træk, og går i år til Foreningen Globalnyt. De modtager prisen for deres store arbejde med at udgive fakta-baseret information om globale forhold, skabe indsigt og forståelse for danske humanitære indsatser og udviklingsbistand, hvor nyhedsformidlingen er båret af en frivillig indsats, og hvor journalister arbejder uegennyttigt.

Danmark har en lang tradition for at vægte globale forhold og udfordringer, som påvirker verdenssamfundet, og adressere behov for humanitære indsatser og støtte til fattige lande igennem udviklingsbistand. I den sammenhæng, er der brug for et uafhængigt nyhedsmedie, som publicerer fakta-baseret information om globale forhold, og ikke mindst de mange udfordringer, der eksisterer i særligt den tredje verden. Globalnyt har set behovet for at skabe et niche-medie, hvor journalister uegennyttigt bidrager til at civilsamfundet, NGO-miljøet, politikere og erhvervsliv er bedre informeret om vigtige spørgsmål og begivenheder, som fylder på den globale dagsorden.

En række toneangivende journalister med mangeårig international erfaring og indsigt, har siden 2003 bidraget til at opbygge Globalnyt til det meget anerkendte nyhedsmedie, det er i dag.

Nyhedstjenesten U-landsnyt.dk (i dag Globalnyt) og de senere tilhørende nyhedsbreve blev publiceret af journalist Jesper Søe, da han den 3. august 2003 startede nyhedstjenesten. Ejerskab og udgivelse blev pr. 30. oktober 2007 overdraget af stifteren til den almennyttige støtteforening “U-landsnyt.dk”, som blev dannet på et møde i København denne dato.

Foreningen Globalnyt arbejder for at tilbyde globalt interesserede danskere et online nyhedsmedie med aktuelt stof om den tredje verden, herunder dansk og global udviklingsbistand, humanitære indsatser og andre former for samarbejder, såvel kulturelle som erhvervsrettede. Foreningen værner om sin redaktionelle uafhængighed inden for rammerne af lov om ytrings- og pressefrihed.

For dette store arbejde modtager foreningen Globalnyt prisen som Årets Folkehjælper 2017, der uddeles for 10. gang i dag lørdag den 16. september.

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, begrunder valget således: ”Foreningen Globalnyt, og onlinemediet Globalnyt, tog sin begyndelse tilbage i 2003, da journalist Jesper Søe tog initiativ til at give danskere og andre interesserede bedre indsigt i globale forhold. Det var et vigtigt skridt i retning af at give os adgang information og viden om de mange globale udfordringer, verden står over for. I dag er Globalnyt et toneangivende medie for en række interessenter, men særligt for NGO-miljøet, som herigennem har adgang til en bred nyhedsformidling om sociale, økonomiske, politiske og miljømæssige globale spørgsmål.

Globalnyt bidrager, qua dens uegennyttige og utrættelig indsats, til at skabe bedre information, indsigt og forståelse for de forandringer og udfordringer, der sker i udviklingslandene og på den globale agenda. På den måde bliver vi bedre til at forstå relationer og interesseforskelle mellem nord og syd – og vigtigst – fakta-baseret information om etniske minoriteter og undertrykte befolkningsgrupper. Foreningen Globalnyt og nyhedsmediet Globalnyt er drevet af frivillige journalistiske ildsjæle på tværs af det danske civilsamfund, som hver især har stor international indsigt og erfaring. Derfor modtager netop de prisen Årets Folkehjælper 2017”.

Om Årets Folkehjælper
Prisen Årets Folkehjælper tildeles én gang om året til en privatperson(er), forening, organisation, virksomhed, institut, myndighed eller medie, der har gjort en særlig indsats med relation til Dansk Folkehjælps formål. Ud over titlen og æren, modtager Årets Folkehjælper en kunstgenstand og et diplom som symbolsk tak for den særlige indsats. Kunstgenstanden har en værdi af kr. 11.000.

Formand for Foreningen Globalnyt modtager i dag prisen for Årets Folkehjælper 2017, der uddeles på Dansk Folkehjælps årsmøde.

Om kunstneren bag prisen Årets Folkehjælper
Annette Ravn er kunstneren bag skulpturen, som følger med udnævnelsen af Årets Folkehjælper 2017. Skulpturen, som er udført i bronze, viser tre personer i sammenhold. Skulpturen er ca. 30 centimeter høj og bærer navnet ’SOON’, som står for Solidaritet, Omsorg, Overskud og Næstekærlighed.

Tidligere prismodtagere:

  • 2008, Ekstra Bladet for deres fokus på fattigdom i Danmark igennem en række artikelserier.2009, Foreningen Østifterne for deres indsats og støtte til udbredelsen af førstehjælp.
  • 2010, SASO Sydafrika, for deres arbejde med forældreløse børn i Sydafrika.
  • 2011, Ægteparret Rikke og Niels Rask for deres indsamling til fordel for julehjælp.
  • 2012, Grethe Stief, for hendes støtte til pigers uddannelse i Afghanistan.
  • 2013, Foreningen Hus Forbi, for der oplysningsarbejde om hjemløses livsvilkår i Danmark.
  • 2014, AE-Rådet, for der oplysningsarbejde om fattigdom i Danmark.
  • 2015, Langeland Hjertestarter Forening, for deres arbejde og udvikling af ny teknologi.
  • 2016, Folkebevægelsen mod ensomhed, for der arbejde for at bekæmpe ensomhed i Danmark.

 

vores_historie_ambulance_gamle_dage_foran_hovedbygningen_jubilaeum_110_aar