Forside » Nyheder » Her er det nye Frivilligråd

Her er det nye Frivilligråd

Vælgerne i frivilligdanmark har talt, og alle 12 medlemmer af Frivilligrådet er nu på plads.

De 12 medlemmer af Frivilligrådet, der tiltræder den 1. februar 2018 er nu på plads.

De otte af medlemmerne er blevet besat efter et direkte valg blandt frivillige organisationer, ministeren har udpeget formanden og et medlem og KL og FriSe har hver indstillet et medlem.

Her er de 12 nye medlemmer af Frivilligrådet
Mads Roke Clausen, formand (tidl. direktør, Mødrehjælpen)
Sara Krüger Falk (seniorchefkonsulent, DI)
Anna Bjerre Thorsteinsson (direktør, GirlTalk.dk)
Mirka Mozer (direktør, Indvandrer Kvindecentret)
Pelle Plesner (leder, Fit for Kids)
Ebbe Wendt Lorenzen (generalsekretær, Livsværk)
Jens Maibom Pedersen (formand, KFUM’s Sociale Arbejde)
Knud Aarup (præsidiemedlem, Bedre Psykiatri)
Jonas Keiding Lindholm (generalsekretær, Red Barnet)
Thit Aaris-Høeg (adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar)
Arne Eggert (udviklingsdirektør, KL)
John Hebo Nielsen (formand, Frivilligcenter Gentofte og FriSe)

Børne- og socialminister Mai Mercado ser frem til samarbejdet med det i alt 12 mand store Frivilligråd: “Valget har været en stor fornøjelse at følge. Det har været en rigtig valgkamp med programerklæringer fra kandidaterne. Jeg tror, at det har været med til at styrke den frivillige sektors bevidsthed om dens egen rolle i samfundet,” siger hun.

Det nye Frivilligråds formand, Mads Roke Clausen, glæder sig over den brede sammensætning af rådet: ”Der er med det nye råd et rigtig godt fundament til en stærk vision for, hvordan vi skaber bedre rammer og vilkår, og en styrket stemme til den frivillige verden.”

Om Frivilligrådet
Rådet består fortsat af 12 medlemmer.

Børne- og socialministeren udnævner formanden og ét medlem.
Otte medlemmer vælges af den frivillige sociale sektor ved en direkte valghandling blandt foreninger og organisationer.

KL indstiller ét medlem.

FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) indstiller ét medlem fra et frivilligcenter.

Rådsperioden ændres fra tre til fire år, så den fremover følger kommunalvalgene (i lighed med Det Centrale Handicapråd og Rådet for Socialt Udsatte).

Frivilligrådets opgave
Frivilligrådet er et uafhængigt råd under Børne- og Socialministeriet, der rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Rådet skal bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet herunder den frivillige sektors samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet. Derudover skal rådet sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor

Kilde: Børne- & Socialministeriet