Forside » Nyheder » Den danske ungdom er europamestre i frivillighed

Den danske ungdom er europamestre i frivillighed

FRIVILLIGHED: Næsten 40 procent af de danske unge har det seneste år deltaget i frivilligt arbejde. Deres indsats indbringer dem en førsteplads på frivillighedsbarometeret blandt europæiske unge. Det skyldes blandt andet, at de danske unge er ressourcestærke og har et højt uddannelsesniveau.

Den danske ungdom kan smykke sig med titlen som europamestre i frivillighed. For blandt de 15-30-årige har to ud af fem danske unge udført frivilligt arbejde inden for det seneste år.

Det viser en ny Eurobarometer-undersøgelse omtalt i KL’s nyhedsbrev Momentum.

De danske unge indtager førstepladsen sammen med de irske unge. I begge landes tilfælde har 39 procent nemlig svaret ja til, at de har deltaget i en frivillig aktivitet inden for de seneste 12 måneder.

Det skyldes blandt andet en positiv afsmitning fra foreningslivet, andelsbevægelsen og de faglige organisationer, lyder det fra professor ved Roskilde Universitet, Thomas P. Boje. Også de danske unges høje uddannelsesniveau sammenlignet med andre EU-landes unge spiller en væsentlig rolle.

“Danske unge er generelt bedre uddannet end unge i flere af de øst- og sydeuropæiske lande, og vi ved, at uddannelse er den vigtigste indikator for at være frivillig. Hver anden højtuddannet er frivillig uanset alder og køn, mens det kun er omkring hver femte blandt personer uden uddannelse,” siger professoren til Momentum.

Kødannelse til frivilligt arbejde
Tendensen mærker man også hos Røde Kors, der fortæller, at de modtager mellem 120 og 170 henvendelser om ugen fra unge, der gerne vil arbejde frivilligt.

Det er dog en bestemt type af frivilligt arbejde, der hitter. Eurobarometer-undersøgelsen viser, at 65 procent af de frivilligt arbejdende unge gør det med formålet om at bidrage til deres lokalområde. Og det mærker man også hos Røde Kors, der oplever, at det særligt er de jordnære opgaver, der kan løses her og nu, som tiltrækker de unge.

“Eksempelvis havde vi sidste jul brug for fire frivillige til at uddele mad til hjemløse, hvor vi fik flere hundrede henvendelser. Men også når det gælder aktiviteter som at tage en uge på ferielejr med børn fra familier, der har det svært, eller at være studiestøtte for en indsat i et fængsel, har vi simpelthen venteliste på at blive frivillig,” siger landsformand i Ungdommens Røde Kors, Troels Boldt Rømer, til Momentum

Jord under neglene
Også i Ungdommens Røde Kors har man bemærket, hvordan uddannelsessystemet spiller en rolle for de unges lyst til at være frivillige. Her er det dog ikke så meget selve uddannelsesniveauet, men i stedet et uddannelsessystem, der til tider kan opleves som abstrakt og ikke særlig jordnært, der gør, at det frivillige arbejde appellerer til de unge. Det påpeger Troels Boldt Rømer fra Ungdommens Røde Kors over for Momentum.

“De unge går igennem et uddannelsessystem, hvor de bruger ret meget tid på de store linjer, og der tror jeg engang imellem de savner at få lidt jord under neglene og have noget at gøre med rigtige mennesker ude i virkeligheden,” siger han.

En styrke for velfærdssamfundet
I Frivilligrådet ser man positivt på de unges lyst til frivilligt arbejde, og formand Mads Roke Clausen betegner det som en styrke for velfærdssamfundet, at de unge har stort fokus på lokale formål.

“Det er der, man kender nogle, og man kan se nogle problemer, man gerne vil hjælpe med at gøre noget ved. Det klinger rigtig godt med min egne erfaringer fra Mødrehjælpen, hvor vi kunne se, at det var i nærheden af deres rødder, de frivillige først og fremmest havde deres motiver,” siger formanden til Momentum.

Men han roser også de internationalt orienterede unge, hvoraf syv procent og 19 procent svarer, at deres arbejde har til formål at ændre forhold i henholdsvis Europa og resten af verden.

“Det er stærkt og vigtigt for et lille land som Danmark, der er afhængig af udlandet, at så stor en andel af de unge er optaget af det internationale,” lyder det.

Eurobarometer-undersøgelsen er foretaget for Europa-Kommissionen og hviler på spørgeskemabesvarelser fra 10.927 unge mellem 15 og 30 år fra de 28 EU-medlemslande. Her topper Danmark listen sammen Irland efterfulgt af Holland og Tyskland. I bunden af listen finder vi Ungarn og Sverige, hvor henholdsvis 19 og 17 procent af de unge har svaret, at de har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år.

Kilde: Altinget.dk