Forside > Nyheder > Partnerskab skal hjælpe udsatte familier

Partnerskab skal hjælpe udsatte familier

Dansk Folkehjælp og Lolland Kommune har indgået et partnerskab med det formål at tilbyde udsatte familier en mere målrettet hjælp. Projektet FamilieRINGEN har modtaget bevilling fra Velux Fonden og Ole Kirk’s Fond til at understøtte projektets helhedsorienterede indsats rettet mod familierne. Softline A/S har støttet projektets familiehus med indretning af møbler og inventar.

Der er godt nyt til nogle af de mest udsatte familier i Danmark. Gennem et struktureret samarbejde og partnerskab mellem Dansk Folkehjælp og Lolland Kommune er målet at udvide tilbudsviften til familier tilknyttet Lolland Kommunes HOS-Team og Børne & Unge sektor. Udover de tilbud, som kommunen kan tilbyde, vil Dansk Folkehjælp sammen med øvrige lokale foreninger supplere med tilbud, der udføres enten af Dansk Folkehjælps professionelle eller af frivillige fra det lokale foreningsliv.

Indsatsen bliver i første omgang målrettet familier med sociale og økonomiske problemer, hvor der er en verserende børnesag, og en eller begge forældre står udenfor arbejdsmarkedet. Netop denne gruppe familier er ofte isoleret fra det omkringliggende samfund og afskåret fra en hel række af de aktiviteter, der af andre familier anses som en selvfølge. Deres hverdag er ofte uden kvalificerende oplevelser og tilstrækkelig social stimulans – på trods af en massiv støtte af fagpersonale.

På lang sigt vil denne isolation være med til at fastholde familien i en negativ social spiral, som typisk nedarves gennem generationer, så børnene vil opleve de samme sociale problemer, som forældrene kæmper med. Det er dokumenteret, at vejen til uddannelse og arbejde går gennem netværk og kompetenceudvikling. Hvis den udsatte familie har et svagt og negativt netværk, kan det være svært at bryde med sociale problemer og fattigdom, og derved fastholdes familien i en ond cirkel.

Indsatserne i regi af Dansk Folkehjælp og øvrige lokalforeninger er valgfri for familierne, og tilbuddene vil alene supplere den hjælp, som familierne bliver visiteret til af kommunen med afsæt i en helhedsorienteret indsats rettet mod familierne. Der vil både være tale om tilbud, der er målrettet forældrene og børnene, og som gennemføres på projektets adresse på Namsosvej i Maribo, og tilbud som tager udgangspunkt i hjemmet hos de tilknyttede familier.

Sektorschef for Lolland Kommune, Birgitte Rønnow, siger: ”Som kommune er der jo nogle indsatser, som vi ikke har på hylden overfor denne målgruppe, og som civilsamfundet kan løse meget mere kvalificeret. Vi har store forventninger til, at partnerskabet med Dansk Folkehjælp kan bidrage til et særligt løfte for de sårbare familier, som af alle har brug for netværk og støtte i lokalsamfundet.”

Generalsekretær fra Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem udtaler: ”Erfaringen viser, at det kan lade sig gøre at ændre særligt børnenes livsbane med skræddersyede aktiviteter og tilbud, hvor de bliver en del af foreningsliv og andre typer fællesskaber. Ved at samle de faglige kompetencer mellem myndighed og civilsamfund og sætte familien for bordenden kan vi tilbyde en mere helhedsorienteret indsats rettet mod de sociale og økonomiske problemer, familierne har.”

Projektet FamilieRINGEN bliver indviet onsdag den 27. juni kl. 14-16 på Namsosvej 7 i Maribo, hvor projektet fremover vil have adresse. Her kan man høre mere om projektet og møde initiativtagerne bag.

Om projekt FamilieRINGEN

  • Flere af landets kommuner oplever i disse år mange familier, der har store udfordringer på det sociale område. Det er familier, der oplever en hverdag fyldt med arbejdsløshed, social isolation, økonomiske vanskeligheder, psykiske problemer, ustabil skolegang og et manglende sundt fritidsliv.
  • En virksom indsats på disse områder kræver nytænkning og samarbejde imellem kommune og civilsamfund, hvor man står sammen og tænker nyt i forhold til, hvordan man forbedrer udsatte familiers situation.
  • Det har Lolland Kommune og Dansk Folkehjælp gjort ved at bygge bro mellem myndighed og civilsamfund i projekt ”Familie-RINGEN”. FamilieRINGEN drives i partnerskab mellem Lolland Kommune og Dansk Folkehjælp og er beliggende på adressen Namsosvej 7, Maribo.
  • Et sted hvor familier, der allerede er en del af en kommunal indsats, kan komme og deltage i netværksskabende og kompetencegivende aktiviteter. Alt sammen i samarbejde med frivillige og lokale foreninger. Målet er at forbedre udsatte børn og forældres familieliv, få styrket deres sociale netværk på tværs af civilsamfundet samt skabe mulighed for, at familierne kan komme på rette spor.
  • Projektet har modtaget støtte af Velux Fonden og Ole Kirk’s Fond, endvidere har Softline A/S støttet projekthusets indretning med møbler og inventar.
flere_fattige_boern_i_danmark