Forside » Nyheder » De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv

I løbet af de seneste år er den sociale mobilitet faldet. Særligt de børn, der vokser op blandt de fattigste, har i dag endnu større risiko for selv at havne blandt de fattigste end for femten år siden. Værst står det til for de børn, der ikke får en uddannelse. Er man i den fattigste femtedel som barn og står uden uddannelse som voksen, så havner 55 pct. selv blandt den fattigste femtedel som voksen.

Selvom Danmark internationalt er et af de lande med den højeste sociale mobilitet, er der stadigvæk en høj grad af social arv i Danmark. Og den sociale arv slår faktisk stærkere igennem i dag, end den gjorde for femten år siden.

Jo lavere indkomst man havde i barndommen, desto større er risikoen for at være blandt de 20 pct. fattigste som voksen. For personer, der er vokset op blandt de 20 pct. fattigste, er 34 pct. blandt de 20 pct. fattigste som voksen. Er man vokset op blandt de 20 pct. rigeste, så er det blot omkring hver tiende, der er blandt de 20 pct. fattigste som voksen. Der er altså tre gange så stor sandsynlighed for at være blandt den fattigste femtedel som voksen, hvis man selv er vokset op blandt den fattigste femtedel i forhold til dem, der er vokset op blandt den rigeste femtedel.

Risikoen for at havne blandt de fattigste, hvis man selv er vokset op blandt den fattigste femtedel, er blevet større over årene. Blandt dem, der voksede op i den fattigste femtedel i 1980, var 25 pct. blandt den fattigste som 35-årige (dvs. i år 2000).

I år 2000 havde de fattigste børn 1,5 gange så høj risiko for selv at havne blandt de fattigste som voksne i forhold til de rigeste børn. Nu er denne forskel fordoblet til en faktor 3.

En helt afgørende faktor for, om man formår at bryde den negative sociale arv, hvis man er vokset op blandt de 20 pct. fattigste, er, om man formår at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Vokser man op blandt den fattigste femtedel og står uden uddannelse som 35-årig, så havner 55 pct. selv blandt de fattigste 20 pct. som voksen. Det er en stigning fra 39 pct. i år 2000. Hvis man derimod gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så er det kun 23 pct., der selv er blandt de 20 pct. fattigste som voksen. Og denne andel er steget meget mindre: Fra 19 pct. i år 2000 til 23 pct.

Det er altså blevet sværere at bryde den sociale arv, hvis man ikke får en uddannelse. Eller sagt på en anden måde: Uddannelse er vejen til at bryde den sociale arv.

Læs analysen her.

Kilde: Omtalt af Berlingske d. 2. juli 2018.