Skip to content
Forside > Nyheder > Forebyggende ældrebesøg

Forebyggende ældrebesøg

Hjemmebesøg kan have afgørende betydning for borgernes sundhed og trivsel, men der er stor forskel på, om de ældre takker ja til det.

Kommuner tilbyder ældre over 75 år et forebyggende hjemmebesøg, men der er stor forskel på antallet af hjemmebesøg fra kommune til kommune.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er nemlig langt fra alle ældre, der takker ja til at få besøg af kommunen.

En af dem, der får hjemmebesøg af en ældrerådgiver, er 80-årige Lilly Sørensen, der bor i Rebild Kommune: ”Jeg har det problem, at mit syn er så dårligt, og jeg ved jo godt, hvilken vej det går med mit syn”, siger Lilly Sørensen.

Derfor får hun hjemmebesøg af en ældrerådgiver fra kommunen, der blandt andet har givet hende gode råd om større skrift på computeren, talende computer og teletaxa.

”Så er det godt at vide, hvilke ting, man kan få hjælp til. Jeg kunne jo risikere bare at tumle rundt uden at vide det, så jeg synes, det er godt, at man finder ud af, at der er nogle ting, som kan gøres anderledes”, siger Lilly Sørensen.

Hanne Bregendahl er ældrerådgiver i Rebild og har lige været på hjemmebesøg hos Lilly Sørensen. ”Når man kommer ind i et hjem, ser man helheden. Hvordan man klarer sig, om der er nogle problemer. Jeg spørger ind til, om der er noget, de skal have hjælp til, eller om der er noget, man gerne vil forandre”, siger Hanne Bregendahl.

Store kommunale forskelle i antal hjemmebesøg
Hvor mange, der takker ja til besøg, afhænger af, hvor i landet man bor. I nogle kommuner siger flere end hver tredje ja til besøg, mens i andre kommuner siger ældre i høj grad nej.

I Rebild, hvor Lilly Sørensen bor, siger fire ud af ti ældre over 75 år ja tak til besøg af kommunen. Det er landets højeste andel af hjemmebesøg. I Rebild sender kommunen et brev ud med en dato og tid for et besøg. Det gør de ifølge sundhedsudvalgsformand Lene Aalestrup fra Det Konservative Folkeparti fordi de gerne vil have fat i så mange som muligt.

”Vi tror på, at forebyggelsen er med til, at der ikke er så mange udgifter på den lange bane, og at den forbedrer livskvaliteten for vores borgere”, siger Lene Aalestrup.

Men der er adskillige kommuner, hvor færre end én ud af ti ældre vil modtage besøg.

De kommuner bør se på, om de gør det godt nok, siger formand for Danske Ældreråd og ældrerådsformand i Vesthimmerland Kommune Erik Stagsted.

”Man kan være bekymret for de kommuner, som ligger lavest. At de ikke er aktive i forhold til at tilbyde ældre den service, som de har krav på”, siger Erik Stagsted.

Godt for kommunernes økonomi
At kommuner tager ud til ældre og giver råd og vejledning har en positiv effekt på ældres liv og helbred – men også på kommunernes økonomi. Det fortæller professor i socialpolitik Tine Rostgaard fra det nationale forskningscenter for velfærd Vive.

”Vi har ret god evidens fra danske studier, men også fra Australien og England, som viser, at der er en klar positiv effekt i forhold til borgerens sundhed. Man kan simpelthen skride ind tidligere og hjælpe borgeren i forhold til helbredsproblemer. Det giver rigtig god mening for borgeren, men rent sundhedsøkonomisk har det også en god effekt”, fordi vi sparer simpelthen, siger Tine Rostgaard.

Ifølge Tine Rostgaard kan forskellene i antallet af ældre, der siger ja til hjemmebesøg, gøre en betydelig forskel for borgerne: ”Det kan have den betydning, at man ikke når ud til de borgere, som har behov for at få besøget. Og så virker ordningen ikke efter hensigten. Antagelsen må være, at man skal nå en vis andel af borgerne. Hvad præcis den andel skal være er svær at sige, men det er interessant at kigge på forskellene mellem kommunerne”, siger Tine Rostgaard.

FAKTA: Hvad er forebyggende hjemmebesøg?

  • Når man fylder 75 år, tilbyder kommunen et forebyggende hjemmebesøg.
  • Igen fra man fylder 80 år, skal kommunen tilbyde ét årligt forebyggende hjemmebesøg.
  • Formålet med et hjemmebesøg er, at borgeren og kommunen sammen kan drøfte borgerens aktuelle livssituation og behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet.
  • Under samtalen kan borgeren og ældrerådgiveren tale om borgerens hverdag, trivsel, økonomi, bolig, sociale netværk og sundhedstilstand.
    Kilde: borger.dk

SeniorNET danner netværk og sociale relationer for ældre
Dansk Folkehjælp har gennem flere år tilbudt SeniorNET, der har til formål at give ensomme ældre mulighed for at møde andre ældre og frivillige i deres eget lokalområde og danne et nyt netværk.

SeniorNET tilbyder blandt andet ældre at deltage i en ferie og andre netværksdannende aktiviteter, hvor frivillige hjælper de ældre til at skabe et netværk med andre ensomme og isolerede ældre og blive en integreret del af deres eget lokalsamfund.

Læs mere om SeniorNET her.

Kilde: dr.dk