Forside » Nyheder » Ulandsbistand har holdt hånden under danske diplomaters job

Ulandsbistand har holdt hånden under danske diplomaters job

Statsrevisorer kritiserer regeringen for at have taget 47,1 millioner kroner fra ulandsbistanden og brugt dem på løn i Udenrigsministeriet. Lugter af juleleg, mener radikal statsrevisor. Økonomichef erkender fodfejl, men vil fortsat finansiere drift via ulandsbistanden.

Udenrigsministeriet har brudt reglerne ved at have taget 47,1 millioner kroner ekstra fra udviklingsbistanden og brugt dem på løn til medarbejderne i Udenrigsministeriet.

Og det møder kritik fra Statsrevisorerne, som finder det “utilfredsstillende”, at ministeriet “i strid med bevillingsforudsætningerne har øget råderummet på lønområdet med 47,1 mio. kr.,” skriver man i revisionen af statsregnskabet for 2017.

Man har opgjort millionbeløbet på den lønkonto, som bogfører, hvor meget ministeriet modtager i refusion fra medarbejdere, som er ansat i fleksjob.

Dermed har det ifølge Statsrevisorerne været muligt at have flere fastansatte medarbejdere i Udenrigsministeriet, end det var forudsat på finansloven.

Statsrevisor Klaus Frandsen (R) finder manøvren stærkt bekymrende. Og han vil ikke afvise, at man har været i ond tro: “Når ministerierne bliver pressede på driftsbudgettet, så øger det tilskyndelsen til at forsøge sig med forskellige julelege,” siger han.

Økonomichef: Troede vi fulgte reglerne
Det afviser man dog i Udenrigsministeriet.

“Vi har ikke været opmærksom på, at vi ikke fulgte reglerne,” siger økonomichef Erik Brøgger Rasmussen. “Som økonomichef troede jeg sådan set, vi havde lov til at gøre det på den her måde. Og det har kollegaerne før mig troet i nær ved 20 år, for vi har gjort det i hvert fald siden 2001. Og i alle årene har vi gjort det efter aftale med Finansministeriet,” fortsætter han.

Erik Brøgger Rasmussen fastslår samtidig, at udgiftsposten er fremgået tydeligt af finansloven. Derfor afviser han, at man har haft en kreativ omgang med udviklingsbistanden.

“Pengene er afsat på finansloven og det står tydeligt, hvad pengene bruges til. Vi har dog manglet helt præcist at skrive, hvor meget af bevillingen der er lønsum, så det er ikke sådan, vi gør det i dølgsmål. Det er meget tydeligt, at vi flytter penge fra et sted til et andet sted,” siger økonomichefen.

Han forklarer, at man ikke har overskredet OECD-reglerne for, hvor stor en andel af udviklingsbistanden der må bruges på drift. Der er alene tale om en finanslovteknisk fodfejl, lyder det.

Derfor har vil man efter aftale med Finansministeriet fået øget det såkaldte lønsumsloft.

“Vi kommer ikke til at ændre praksis, for det er helt i overensstemmelse med internationale bestemmelser at anvende en del af udviklingsbistanden på drift. Men vi får justeret teksten i finansloven, så det er helt klart, at vi har hjemmel til det, vi gør,” siger Erik Brøgger Rasmussen.

Kilde: Altinget.dk