God brug af kompetencer i frivilligt arbejde

Leo Lund-Jensen er netop gået på pension efter mere end 40 år i Skatteforvaltningen. Nu skal tiden blandt andet bruges på frivilligt arbejde med at rådgive mennesker, der er i økonomiske vanskeligheder.

At lytte og gennemskue problemstillinger og finde veje ud af økonomiske vildveje er noget af det, Leo Lund-Jensen kan hjælpe med, når han som frivillig står i spidsen for Dansk Folkehjælps gratis økonomiske rådgivning i Herning.

– Min lange erfaring med sagsbehandling gør, at jeg relativt hurtigt kan overskue en problemstilling og se, hvor der er udfordringer, og hvordan man kommer videre derfra, fortæller Leo.

– Og så kan jeg hjælpe med at læse og forstå en forskuds- og årsopgørelse og gennemgå eksempelvis kontoudtog for at se, om der er nogle mønstre, der skaber problemerne.

En anden side af samfundet
Leo har en baggrund som skatterevisor og har arbejdet i skattevæsenet det meste af sit arbejdsliv, dog med en afstikker til realkreditområdet. Han havde sin sidste dag hos Virksomheds- og Afgiftskontrol på Skattecenter Herning i slutningen af september. Allerede inden han gik på pension, havde han engageret sig i det frivillige arbejde med økonomisk rådgivning.

– Jeg har altid deltaget i foreningslivet, så det lå egentlig lige for at melde mig, da Dansk Folkehjælp søgte frivillige til økonomisk rådgivning her i Herning, forklarer Leo.

Mens samarbejdspartnere i tiden i Skatteforvaltningen ofte var revisorer og advokater, møder han en anden del af samfundet i sit frivillige arbejde:

– Det er ofte folk, der bestemt ikke har en stor indkomst og heller ikke så mange ressourcer, der beder om hjælp, når regningerne og rykkerne er vokset dem over hovedet.

Leo uddyber og forklarer, at det desuden ofte er kviklån, der er medvirkende til, at økonomien er løbet løbsk for de borgere, der henvender sig for at få gratis rådgivning.

En løsning for langt de fleste
Når en borger henvender sig med brug for hjælp til økonomien, lægger Leo og en af hans kollegaer en plan, som de gennemgår med borgeren på et møde. Og herefter lægger de et helt konkret budget. Samtidig kan Leo også hjælpe med at skrive til kreditorer og bede om længere afdragsordninger.

– Heldigvis kan vi hjælpe langt hovedparten med en plan for, hvordan de kommer ud af deres økonomiske problemer, og det er en stor glæde at opleve, hvor lettede og taknemmelige folk bliver, når de opdager, at de rent faktisk kan få styr på deres økonomi, afslutter Leo.

Selvom Leo altså har haft sin sidste arbejdsdag i Skattestyrelsen, er han således langt fra færdig med tal, budgetter og analyser.

Leo Lund_okonomsik raadgiver