Forside > Nyheder > Vi lever i et samfund i social krise

Vi lever i et samfund i social krise

Et ministerium der alene varetager civilsamfundets interesser er et af i alt syv forslag til at styrke det frivillige sociale Danmark, som frivilligrådets formand Mads Roke Clausen i går fremlagde i en kronik i Politiken.

For det frivillige sociale Danmark er nemlig svaret på et samfund i social krise, siger Mads Roke Clausen, der er formand i Frivilligrådet. Nye sociale problemer som ensomhed, angst, depression og stress vokser frem med ekstrem fart, og skal vi vende den negative udvikling må politikkerne i langt højere grad anerkende og investere i det frivillige sociale Danmark.

”De nye sociale problemer, der er vokset frem kan ikke løses inden for rammerne af den klassiske danske velfærdsstat, der blev skabt i 1950 og -60erne. Modellen er simpelthen ’out of touch’ med de sociale problemer, vi oplever i dag. Jeg synes, det er lige til højrebenet at tænke den frivillige sociale sektor endnu mere ind i løsningen af de sociale problemer. Allerede i dag skaber frivilligheden en kæmpe værdi for vores samfund, både økonomisk og menneskeligt. Værdien af frivilligt arbejde udgør i alt 42 milliarder kroner og civilsamfundets samlede værdibidrag svarer til 7 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt. Men vi kan gøre så meget mere og bedre.”

Læs Mads Roke Clausens syv forslag til politikerne her.

Kilde: Frivilligrådet

nyheder_fattigdom_boern_trist dreng