Forside > Nyheder > Tilsynsenhed skal forhindre svindel

Tilsynsenhed skal forhindre svindel

Børne- og socialminister Mai Mercado bekendtgjorde på pressemøde den 1. marts 2019, at en ny tilsynsenhed i ministeriet skal forhindre fremtidig snyd med sociale tilskud til socialt. 

Revisionsvirksomheden PWC har i en ekstern undersøgelse peget på 13 kontrolsvagheder i forbindelse med udbetaling af tilskud til socialt udsatte. Svagheder der gjorde det muligt for Britta Nielsen, at overføre lidt mere end 120 millioner til egne konti gennem årene.

Som konsekvens af den opsigtsvækkende svindelsag, skal der blandt andet etableringes en ny kontrolenhed, der skal have til formål at genoprette tilliden og samtidig sikre, at pengene forvaltes efter gældende regler. Samtidig skal kontrolenheden i tæt dialog med Rigsrevisionen følge op på bemærkninger og kritikpunkter.

Her er de 13 svagheder i systemet, som gjorde svindlen mulig:

 • Manglende funktionsadskillelse mellem personer med adgang til at rette i stamdata og personer med adgang til at foretage udbetalinger
 • Manglende funktionsadskillelse mellem personer med adgang til at foretage udbetalinger og personer, som udfører regnskabskontrol
 • Manglende gennemgang af ændringer af stamdata
 • Ledelsesgodkendelse ved tilskudsoprettelse
 • Periodisk gennemgang af brugeradgang i it-systemerne
 • Mulighed for at fravælge rykker for afsluttende regnskab
 • Verificering af stamdata
 • Mangelfuld behandling af tilbagebetalinger af ubrugte tilskudsmidler
 • Ingen gennemgang af tilskud, hvor samme medarbejder giver tilsagn om tilskud og udbetaler
 • Forøget budgetramme i forbindelse med tilbagebetalinger i det tilskudsadministrative system, TAS
 • Manglende godkendelse af udbetalinger uden om TAS
 • Ingen systemmæssig kontrol af dokumentation i TAS
 • Design af udbetalingsfil til økonomifunktionen.

Kilde: “Ekstern undersøgelse af tilskudsadministrationen 1977-2018” – uarbejdet af PWC

boerne_socialminister_mai_mercado