Forside » Uncategorized @da » Her er Tørnæs’ svar til kritikerne

Her er Tørnæs’ svar til kritikerne

Ny rapport viser, at Danmark har skabt store fremskridt ved at støtte rent drikkevand og sanitet i Uganda siden 1990. Alligevel lukker regeringen nu ned for programmet. Se udviklingsminister Ulla Tørnæs’ skriftlige kommentarer til sagen her.

Evalueringen konkluderer, at Danmark med sin mangeårige milliardstøtte har spillet en helt central rolle i forhold til, at andelen af ugandere med adgang til drikkevand er steget fra 20 til 70 procent i perioden 1990-2017.

Hvad siger ministeren til det resultat?

”Det er et enormt flot resultat. Adgang til rent drikkevand er helt grundlæggende for bæredygtig udvikling og forbedrede levevilkår i udviklingslandene. Resultatet er et godt eksempel på, hvad danske skattekroner bidrager til ude i verden. Resultatet skal ikke mindst ses i lyset af, at befolkningstilvæksten i Uganda er blandt de højeste i verden – millioner af ugandere har fået adgang til rent drikkevand gennem dansk støtte.”

Samtidig konkluderer rapporten også, at det er problematisk, at Danmark trækker sig ud af projektet, samtidig med at Ugandas regering skærer på sin finansiering af vand og sanitet. Hvad siger ministeren til det?

”Mens vi afslutter vores støtte til vandsektoren i klassisk forstand, har Danmarks nye landeprogram i Uganda fortsat fokus på vand gennem støtte til småbønders håndtering af vandressourcer. Og derudover planlægger vi et stort lånefinansieret projekt fra Danida Business Finance, som skal sikre drikkevandsforsyning til 70.000 husholdninger i Kampala. Projektet er på 1 mia. kr.

Igennem et knap 30-årigt engagement har vi skabt markante resultater, ikke kun på levering af vand til Ugandas befolkning, men været med til at opbygge vandsektoren i Uganda. Den generation af ingeniører og embedsmænd, der præger vandsektoren i Uganda i dag og frem, er langt hen ad vejen et resultat af Danmarks engagement. Vi har været med til at give Uganda et godt udgangspunkt for at nå 2030-målene på vandområdet.”

DIIS-forsker Lars Engberg Pedersen mener desuden, at besparelserne på traditionelle landeprogrammer vil medføre, at vi vil få svært ved at opnå lignende resultater i fremtiden. Hvad siger ministeren til det?

”Landeprogrammerne er vigtige i dansk udviklingssamarbejde, men de hverken kan eller skal stå alene.

Det står helt klart, at de 17 verdensmål kræver langt mere og en anden type finansiering og samarbejde, end det udviklingsbistanden kan levere. Det kræver f.eks. stærke offentlige-private partnerskaber og indsatser for mobilisering, som Danmark støtter gennem fx IFU, regeringens SDG-fond og den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling. Jeg tror på den partnerskabsbaserede tilgang til udvikling, fordi hele samfundet skal trække, hvis vi skal i den rigtige retning. Kun den private sektor kan hjælpe os med at nå fra ”milliarder til billioner” i finansiering – og dette kommer også prioritetslande til gode, f.eks. har IFU to igangværende projekter i Uganda og har tidligere gennemført 14.

Uganda er på finansloven 2019 fortsat et stort landeprogram på 945 mio. kr., inklusiv 35 mio. fra Klimapuljen, ligesom den Europæiske Union, en lang række civilsamfundspartnere og multilaterale partnere, som nævnt, arbejder i Uganda med dansk støtte.

Endelig skal jeg i øvrigt stilfærdigt gøre opmærksom på, at det netop er de langsigtede indsatser i vores traditionelle landeprogrammer, som Socialdemokratiet i deres såkaldte Marshallplan har foreslået skal afvikles – partiet har fx peget på landeprogrammet i Tanzania. Resultaterne fra Uganda viser, at det vil være en ualmindelig uklog beslutning at lukke disse landeprogrammer.”

Kilde: Altinget.dk