Forside > Nyheder > Evaluering kritiserer Danida

Evaluering kritiserer Danida

Evaluering kritiserer Danida for at trække støtte til vandprogram i Uganda. Regeringen får kritik for at lukke program, der har sikret langt flere ugandere rent drikkevand. Udviklingsminister Ulla Tørnæs mener, at Uganda selv må fortsætte indsatsen.

Ny rapport kritiserer regeringen for at trække støtten til opbygning af vand og sanitet i Uganda.

Danmark har siden 1990 støttet projektet med næsten to milliarder kroner, men nu lukker man for kassen, hvilket karakteriseres som “problematisk” i en evaluering, som Udenrigsministeriet selv har bestilt.

“Næsten 30 års massiv støtte rundes af uden en overgangsfase eller en robust exit-strategi,” lyder det i rapporten.

Det har ellers ikke skortet på resultater i perioden. I 1990 havde 20 procent af uganderne adgang til rent drikkevand. I 2017 var det tal steget til 70 procent, og det danske engagement har været afgørende, konkluderer evalueringen.

“Det er svært at forestille sig, at Uganda kunne have opnået så imponerende fremskridt uden dansk bistand,” skriver man.

Tørnæs afviser
Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) mener derfor, at Danmark har skabt et solidt udgangspunkt, for at Uganda nu selv kan fortsætte den postive udvikling. Dansk støtte har ikke kun givet resultater − vi har også været med til at opbygge sektoren i Uganda, lyder det.

“Den generation af ingeniører og embedsmænd, der præger vandsektoren i Uganda i dag og frem, er langt hen ad vejen et resultat af Danmarks engagement. Vi har været med til at give Uganda et godt udgangspunkt for at nå 2030-målene på vandområdet,” siger hun i et skriftligt svar til Altinget.

Ifølge evalueringen er der imidlertid “mørke skyer” i horisonten. Andre internationale donorer har ikke udvist samme støttevilje som Danmark, og Ugandas egen regering er også begyndt at nedprioritere området. I 2004 gik 4,9 procent af statsbudgettet til vand og sanitet, i 2017 var andelen faldet til 3 procent.

“Det er tydeligt, at de sidste ti år har den politiske vilje til at gøre noget været meget begrænset. Der er ikke den nødvendige finansiering fra regeringens side i Uganda,” siger Lars Engberg-Pedersen, der er seniorforsker ved DIIS.

Derfor har han også en vis forståelse for, at Danmark trækker stikket til et projekt, der ifølge DIIS-forskeren har opnået “bemærkelsesværdige resultater”.

“Jeg forstår frustrationen, når der ikke er politisk velvilje på området i Uganda, og der ikke er opbakning fra andre donorer. Vi kan jo ikke hekse,” siger Lars Engberg-Pedersen.

Stor ændring i dansk bistandspolitik
Alligevel bakker han op om evalueringens kritik af beslutningen.

”Vi kommer længere væk fra SDG’erne ved at stoppe det her projekt, og jeg synes, det ville være en styrke for Danmark, hvis vi i højere grad brandede vores bistand i forhold til verdensmålene,” siger Lars Engberg-Pedersen.

Lukningen er udtryk for en generel tendens inden for anvendelsen af dansk udviklingsbistand, mener han.

“Der er sket en ret stor omstrukturering af den danske bistand de senere år, fordi vi gerne vil gøre noget ved flygtninge og springe lidt mere fra krise til krise. Og selvom kriserne er blevet mere langsigtede, er det jo ikke baseret på samme grundige faglige kendskab til en bestemt region, som vi har set i det her projekt i Uganda,” siger Lars Engberg-Pedersen.

Udenrigsministeriet har afskediget en række fagmedarbejdere, og den såkaldte bilaterale indsats er skåret med 2,5 milliarder siden 2015. Derfor tvivler Lars Engberg-Pedersen på, at Danmark fremover kan levere lige så markante fremskridt, som vi har skabt i Ugandas vandforsyning.

“Vi tænker helt generelt ikke så langsigtet længere, og derfor tror jeg ikke, man i samme grad vil se resultater af den her karakter om 10-20 år,” siger han.

Tørnæs: Partnerskaber er afgørende
Ulla Tørnæs mener imidlertid ikke, at besparelserne behøver få konsekvenser for udbyttet af dansk bistand.

“Landeprogrammerne er vigtige i dansk udviklingssamarbejde, men de hverken kan eller skal stå alene,” siger hun i et skriftligt svar til Altinget.

Danmark er via blandt andet IFU og SDG-fonden begyndt at samarbejde mere intensivt med private investorer. Det vil også komme lande som Uganda til gavn i fremtiden, mener hun.

“Jeg tror på den partnerskabsbaserede tilgang til udvikling, fordi hele samfundet skal trække, hvis vi skal i den rigtige retning. Kun den private sektor kan hjælpe os med at nå fra ”milliarder til billioner” i finansiering − og dette kommer også prioritetslande til gode, for eksempel har IFU to igangværende projekter i Uganda og har tidligere gennemført 14,” skriver Ulla Tørnæs.

Læs her Ulla Tørnæs´svar til kritikerne

Kilde: Altinget.dk

 

Uganda