Forside > Nyheder > 15 år alene i gennemsnit

15 år alene i gennemsnit

Den efterladte i et parforhold bor i gennemsnit 15 år alene, når partneren er død. Særligt kvinderne får mange år alene, viser en ny Momentum-analyse. At blive alene er en af livets store omvæltninger og derfor har kommunerne fokus på, at de berørte borgere ikke ender i ensomhed.

Når vi bliver gift, ser vi frem til et liv med den store kærlighed i medgang og modgang til døden os skiller. Sjældent taler vi om, hvad der så egentlig skal ske, når døden har skilt os ad, men det burde vi måske gøre, for de fleste har udsigt til en årrække alene, når partneren er død.

En ny Momentum-analyse viser nemlig, at de 65+ årige, der døde i 2017, i gennemsnit havde boet 15 år alene siden deres partners død. Samtidig viser analysen, at knap hver fjerde nåede at bo alene i over 20 år, mens kun 4,8 procent boede alene i under et år.

Ser man på hvor stor en andel af det ældre, så viser Momentums analyse på baggrund af data fra Ældredatabasen, at det især er enlige ældre, og ikke mindst enlige ældre mænd der føler sig ensomme.

Og det kan få alvorlige konsekvenser, viser en tidligere undersøgelse fra VIVE, hvor man blandt andet konkluderer, at enkestanden rammes psykisk i form af et lavere psykisk velbefindende end gifte, og at det ikke mindst for mændenes vedkommende er langvarig og uændret i op til fire år efter ægtefællens død. Samtidig har de et større forbrug af antidepressive midler og smertestillende medicin samt flere kontakter til deres praktiserende læge.

Læs hele artiklen her.

SeniorNET
Man behøver ikke at blive ensom, når man står alene tilbage. 

Dansk Folkehjælp har gennem flere år arbejdet med SeniorNET rundt om i landet i bestræbelserne på, at give ensomme ældre mulighed for at møde andre ældre og frivillige i deres eget lokalområde og danne nye venskaber.

SeniorNET startede oprindeligt som et pilotprojekt i København, hvorefter det blev udbredt til Odense, Horsens og Guldborgsund Kommuner. I løbet af de senere år har projektet udviklet sig, og i 2018 var der 14 SeniorNET fordelt i 14 forskellige kommuner rundt om i landet. Og potentialet for at hjælpe ensomme ældre er stort. Det er derfor med stor glæde, at Østifterne bakker op om initiativet med en ny bevilling, der gør det muligt at udvide antallet af netværk til yderligere 10 nye kommuner hvert år over en fireårig periode.

Og erfaringerne fra tidligere SeniorNET viser, at de ældres livskvalitet stiger, og de får mere overskud i hverdagen, hvor eget selvværd opbygges og helbredsmæssige problemer mindskes.

Læs mere om Dansk Folkehjælps SeniorNET her. 

 

Kilde: kl.dk

seniornet_kristian_betty_sammen