Forside > Nyheder > Evalueringsrapport: Frivillig-ordning redder liv

Evalueringsrapport: Frivillig-ordning redder liv

72-årig genoplivet i sit hjem, 67-årig genoplivet på sit arbejde og 80-årig genoplivet på stranden. Rækken af fantastiske fortællinger, som initiativtagerne bag DANMARK REDDER LIV kan berette om efter godt et år med initiativet, hvor frivillige udkaldes til hjertestop fra AMK alarmcentral, er lang. 

Region Sjælland, Region Syddanmark, FirstAED, Østifterne og Dansk Folkehjælp har netop offentliggjort deres evalueringsrapport der viser, hvordan Danmark Redder Liv er med til at skabe et tryggere Danmark og nærmiljø.

Evalueringsrapporten viser blandt andet at:

  • 226 frivillige Danmark Redder Liv førstehjælpere var fremme før ambulance eller lægebil alene i Region Syddanmark.
  • 85 % af frivillige Danmark Redder Liv førstehjælpere var på et ulykkessted i marts 2019 i Region Syddanmark, mens det var 80 % i Region Sjælland.
  • I 2019 estimerer AED Centret på Odense Universitetshospital en stigning i brugen af hjertestartere. I 2018 var der 172 udlæste hjertestartere, i 2019 estimerer man 280 udlæste hjertestartere, hvilket vil være en stigning på 63 % på bare et år.

Læs hele evalueringsrapporten her. 

Af rapporten fremgår tillige, at initiativtagerne bag DANMARK REDDER LIV er kommet i mål med at få rekrutteret de 1.600 frivillige til hver af de 2 regioner, der var aftalt skulle knyttes til korpset af frivillige førstehjælpere som rykker ud til hjertestop.

For initiativtagerne bag giver det stor tilfredshed, at man allerede nu samlet set har 3.963 frivillige førstehjælp som rykker ud til hjertestop. Det vidner om, at den teknologi som anvendes i Danmark Redder Liv, arbejder med den frivillige ressource på en intelligent måde, hvor kun de nærmeste 3 førstehjælpere sendes afsted til et hjertestop. Endvidere at de frivillige førstehjælpere er meget dedikeret til opgaven, da der i Danmark Redder Liv er en meget høj besvarelses-procent på de udkald der kommer fra alarmcentralerne.

Initiativtagerne bag Danmark Redder Liv forventer, at man med udgangen af 2020 kan fremlægge helt konkrete tal for den forskel initiativet har gjort for overlevelseschancerne i de 2 regioner.

Om Danmark Redder Liv
Danmark Redder Liv vil øge antallet af overlevende efter hjertestop. Erfaring viser, at overlevelseschancerne for en person med hjertestop falder med 10 % pr. minut, hvis ikke livreddende førstehjælp straks iværksættes. Derfor uddanner Danmark Redder Liv borgere i førstehjælp, kalder dem til ulykkesstedet gennem ny app-teknologi til SmartPhones og sætter fokus på, at hjertestartere skal være tilgængelige i det offentlige rum døgnet rundt.

Dansk Folkehjælp står for at uddanne de frivillige førstehjælpere i livreddende førstehjælp, som efterfølgende bliver tilknyttet en app til alarmering via deres smarthphone.

Med FirstAEDs app til smartphones bliver de uddannede, frivillige førstehjælpere varslet direkte fra alarmcentralen ved hjertestop, så de kan være fremme ved personer med hjertestop på få minutter. Udkaldet sker fra alarmcentralerne i Region Syddanmark og Region Sjælland, som hjælper de frivillige førstehjælpere frem til hændelsesstedet og nærmeste hjertestarter.

Bliv førstehjælper
Som frivillig i Danmark Redder Liv får man mulighed for at hjælpe venner, familie eller andre i lokalområdet og øge trygheden i samfundet. Med en hurtig indsats kan den tilskadekomne med større sandsynlighed vende tilbage til et normalt liv.

Der er både brug for frivillige fra civilsamfundet, der tilbydes førstehjælpskursus, og fagpersonale i form af eksempelvis læger, sygeplejerske og ambulancereddere som allerede besidder de nødvendige førstehjælpskompetencer.

For at blive tilknyttet Danmark Redder Liv skal man have et gyldigt eller godkendt førstehjælpskursus fra Dansk Førstehjælpsråd på minimum fire eller syv timer f.eks. Førstehjælp ved hjertestop. Kurset må maksimum være to år gammelt.

Fagpersonale som ambulanceredder, sygeplejesker, politi og forsvar og lignende skal ikke gennemføre en førstehjælpsuddannelse, de kan blot tilmelde sig ordningen, idet de allerede besidder de grundlæggende færdigheder for at yde livreddende førstehjælp.

Læs om projektet eller tilmeld dig her. 

FAKTA

  • Ifølge Dansk Hjertestop Register vil 1 ud af 8 overleve, hvis der gives kvalificeret hjertestop, mens kun 1 ud af 30 overlever, hvis der ikke ydes førstehjælp.• Ifølge Dansk Hjertestop Register vil 1 ud af 8 overleve, hvis der gives kvalificeret hjertestop, mens kun 1 ud af 30 overlever, hvis der ikke ydes førstehjælp.
  • Region Sjælland og Syddanmark har samlet 2.000 udkald årligt til borgere med hjertestop eller tilsvarende livstruende symptomer.
  • Et dansk forskningsprojekt viser, at der er 40 % større chance for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis der er blevet ydet førstehjælp til den tilskadekomne inden ambulancen når frem.
  • Responstiden på nogle af akut-ambulancekørslerne er på mellem 10 og 20 minutter i gennemsnit. I landkommuner og små landsbysamfund er responstiden væsentligt længere.
  • FirstAEDs app varsler de ni nærmeste frivillige førstehjælpere, hvoraf de tre første, der reagerer på varslingen, træder til med førstehjælp. Den første førstehjælper, der reagerer, yder basal genoplivning, den næste medbringer nærmeste hjertestarter, mens den tredje også yder genoplivning eller tager kontakt til sundhedsfagligt personale på vagtcentralen.
vektor_DRL_1800x1300