Skip to content

Børnenes Grundlovsdag

Børn fejrer rettigheder med melonpizza og masker i alle farver. Den 29. maj er det ’Børnenes Grundlovsdag. Denne dag mødes hundredvis af børn i Hans Tavsens Park på Nørrebro i København og fejrer børns rettigheder, denne gang med fokus på ’retten til forskellighed’. Festen foregår i øjenhøjde med musik, ansigtsmaling, snoreværk, sansestig og leg.

I år sætter dagen fokus på ’retten til at være forskellige’, når børnene laver børnemasker og maler med ansigtsfarver. Børnene skriver og tegner også i ’Børnenes Grundlovsbog’, så børneordførerne på Christiansborg kan se børnenes egne udtryk for retten til at være forskellige.

”Når vi i valgkampen taler om børnene, gør vi det for det meste i form af tal og økonomi. Det er bestemt også vigtigt, men det handler først og fremmest om at huske på, hvad der er børnenes perspektiv på det gode børneliv: nærværende voksne og plads til at undersøge, skabe og lege sammen. Det er Børnenes grundlovsdag et godt eksempel på”, siger Elisa Rimpler, formand for BUPL. Hun fortsætter: ”Det er vigtigt at huske børns rettigheder i en tid, hvor økonomi og bundlinje ofte styrer den politiske dagsorden, ikke mindst når det handler om retten til at bære sin egen identitet ”.

Dagen giver også god mulighed for at tale med børnene om deres rettigheder. Ifølge FN’s børnekonvention har børn krav på at leve i overensstemmelse med deres grundlæggende sociale og kulturelle identitet, (art. 8) hvor sprog og religion skal beskyttes (konventionens artikel 30). Børn med svækket funktionsevne eller -mangler skal sikres gode muligheder for at leve et indholdsrigt og aktivt liv med deres handikap (konventionens artikel 23). Organisationerne bag børnenes grundlovsdag lægger samtidig vægt på, at festlighederne foregår på børnenes præmisser og at så mange børn som mulighed kan deltage.

“Børn er vores vigtigste investering i fremtiden og vi skal, som på Børnenes Grundlovsdag, huske at skabe de bedste rammer for deres medbestemmelse og rettigheder. Vi, de voksne, har en pligt til at sikre alle børn udvikling, trivsel og læring” siger sektorformand Mogens Bech Madsen fra FOA’ pædagogiske sektor. “Børns rettigheder er ikke kun lovgivning og erklæringer, børns rettigheder er også en håndgribelig hverdag som vi har ansvaret for”, siger Mogens Bech Madsen.

Børnenes Grundlovsdag er en årligt tilbagevendende begivenhed, der sætter fokus på børns rettigheder. I hele landet er børnehaver, vuggestuer og dagplejere gået sammen om at arrangere festligheder, der viser børnene, at de har en særlig dag til at fejre deres rettigheder i.

Arrangementerne støttes økonomisk af organisationerne bag ved Børnenes Grundlovsdag: BUPL, Børns Vilkår, Daginstitutionernes Landsorganisation, Dansk Folkehjælp, DUI-LEG og VIRKE, FOA – Fag og arbejde, FOLA – Forældrenes Landsforening, Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors.

Læs mere om Børnenes Grundlovsdag her.

 

boernenes_grundlovsdag_2017