Skip to content

Beretning 2018

 

I dag udsender Dansk Folkehjælp vores beretning for 2018, hvor man kan læse om en række nye initiativer og aktiviteter der så dagens lys, både større nationale initiativer, som har et landsdækkende sigte, men året 2018 bød også på nyheder på den globale scene.

På førstehjælpsområdet kunne vi endelig sende Danmark Redder Liv i luften efter en længere test af den teknologi, som skal sikre flere overlever et hjertestop. Danmark Redder Liv er vores seneste initiativ på førstehjælpsområdet, hvor vi sammen med regionerne i Danmark sætter fokus på at styrke den præhospitale indsats. Frivillige vil nu blive alarmeret direkte fra regionernes alarmcentraler til hjertestop. Anvendelse af ny teknologi og frivillige skal sikre en tidlig indsats ved hjertestop, således vi sammen med en række interessenter kan bidrage til at flere overlever.

Dansk Folkehjælp har indgået en programaftale med CISU. Det er vores håb, at vi med den nye programaftale kan arbejde mere langsigtet og strategisk i implementeringen af vores demokrati- og vandprogrammer i det østlige Afrika og på Afrikas Horn i samarbejde med vores lokale partnere.

Julehjælpen som Dansk Folkehjælp gennemfører i samarbejde med Ekstra Bladet slog en række nye rekorder i 2018. Aldrig har organisationen modtaget så mange ansøgninger om hjælp, og aldrig har vi hjulpet så mange familier til en bedre jul. Samlet kunne vi hjælpe mere end 12.000 familier.

Op mod 2018 lancerede DANIDA en ny nødhjælpspulje kaldet Danish Emergency Relief Fund (DERF). Dansk Folkehjælp modtog herigennem støtte til vores humanitære arbejde i Nordirak, Libanon, Somalia, Uganda og Afghanistan.

Feriehjælpen satte også nye rekorder for, hvor mange vi kunne hjælpe. Mere end 4.000 personer fik mulighed for en ferie via Dansk Folkehjælp. Feriehjælpen er blandt de aktiviteter i organisationen, som det største antal frivillige er engageret omkring, ligesom vi over de seneste år har udvidet samarbejdet med de boligsociale områder med helhedsplaner.

Projekt SeniorNET, som er et tilbud til enlige ensomme ældre, fik i 2018 vokseværk. Sammen med Østifterne skal vi over den kommende 4-årige periode forankre projektet i de 15 kommuner, hvor projektet allerede har hjemme i dag. Samtidig skal der indgås samarbejde med 10 nye kommuner hvert år. Det betyder helt konkret, at vi forventer SeniorNET forankret i 55 af alle landets kommuner frem mod udgangen af 2022.

Vores tilbud om økonomisk rådgivning til udsatte familier er i vækst. På baggrund af vores evaluering af de første initiativer med frivillig økonomisk rådgivningstilbud, er Dansk Folkehjælp i gang med at rulle rådgivningen ud til flere kommuner. Projektet har på alle måder været en succes, og de gode erfaringer fra tidligere gør, at vi nu forsøger at gøre tilbuddet landsdækkende.

Der skal lyde en stor tak til vores mange medlemmer og frivillige, kollektive medlemmer, samarbejdspartnere, ministerier, fonde og private bidragydere for den støtte og opbakning, som Dansk Folkehjælp har modtaget.

LÆS BERETNING 2018 HER.

okonomisk_raadgivning_regnemaskine_kurver