Forside > Nyheder > Red liv – Anskaf en hjertestarter

Red liv – Anskaf en hjertestarter

I forbindelse med hjertestop er en hjertestarter et vigtigt redskab i forsøget på at redde så mange liv som muligt. Når en person i dag får hjertestop uden for hospital, så anvendes der kun en hjertestarter i 4,4% af tilfældene. Men statistikken siger, at hvis der både ydes livreddende førstehjælp samt anvendes en hjertestarter, så er chancen for at overleve 43%, hvor den ellers kun er er 10%. Altså en væsentlig forskel.

Dansk Folkehjælp er sammen med ASB Schleswig-Holstein gået sammen om at gennemføre en kampagne med oplysning om hjertestartere og vigtigheden af dem, når vi ønsker at øge procentdelen af personer, som overlever efter et hjertestop. Kampagnen er en del af projekt SAVING LIFE, som er et EU projekt finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark her.

Virksomheder kan redde liv døgnet rundt
Begge lande har udfordringer i forhold til at få virksomheder og andre til at indkøbe hjertestartere og at sørge for, at disse er tilgængelige døgnet rundt. Ikke alene er hjertestarteren til gavn for medarbejderne på virksomheden, men den er også til stor gavn for beboerne i det lokale område, hvor virksomheden befinder sig. På denne måde kan virksomheden samtidig profilere sig, som en virksomhed der tager et samfundsansvar og er med til at øge trygheden i området.

Mange virksomheder vælger at opsætte deres hjertestarter inden døre, da de har den opfattelse, at der bliver udøvet hærværk på den, hvis den er placeret udendørs. Eller at hjertestarteren simpelthen bliver stjålet. Og ja, nogle gange sker det, men i forhold til det samlede antal hjertestartere, så er det forsvindende få. Som sælger af hjertestartere er det ganske få tilfælde, hvor Dansk Folkehjælp har fået tilkendegivelser at, at der er sket hærværk på hjertestartere, faktisk under en håndfuld på over 15 år.

Registrering af din hjertestarter er vigtig
Også registreringen af hjertestartere er vigtig, idet alle regioner i dag har et system, hvor frivillige kan tilkaldes og være fremme med den første livreddende førstehjælp inden ambulancen ankommer. De frivillige henvises til nærmeste hjertestarter og jo flere der er i området, jo hurtigere når førstehjælperen frem til en og kan fortsatte til personen med hjertestop. Kampagnen har derfor også fokus på, at virksomheden sørger for at få registreret deres hjertestarter på det nationale netværk såvel i Danmark som i Tyskland.
At have en hjertestarter tæt på er en ting, men den skal selvfølgelig også være funktionsdygtig og det kræver, at der er en, som tager ansvar og tjekker den med mellemrum – at der er batteri på den og at udløbsdatoen for elektroderne ikke er nået.

Alt i alt kræver det ikke ret meget at have en hjertestarter, men når det gælder, så er den livsvigtig. Læs mere her.

Hjertestarter_udendoers