Forside > Nyheder > Verdens fattigste skal ikke betale

Verdens fattigste skal ikke betale

INTERVIEW: Når klimabistanden skal finansieres, skal det slås fast, at pengene ikke må komme fra udviklingsbistanden. Det er det vigtigste for Radikale, når der skal formuleres en ny udviklingspolitisk strategi.

Står det til Radikales nyudnævnte udviklingsordfører, Anne Sophie Callesen, må finansieringen af klimabistanden ikke komme fra de penge, der allerede er øremærket til udviklingsbistand.

Det er et af de punkter, der står mest centralt for partiet i forbindelse med, at der skal formuleres en ny udviklingspolitisk strategi.

“Det skal ikke være sådan, at verdens fattigste skal betale for klimaregningen, som de i forvejen lever med konsekvenserne af, men ikke selv er skyld i. Det er vores førsteprioritet,” siger hun.

Danmark skal betale sin “fair share”
Netop midlerne til klimabistanden bliver med stor sandsynlighed genstand for politisk tovtrækkeri.

For selvom der på forståelsespapiret står, at klimabistand skal stå centralt i en ny udviklingspolitisk strategi, er det ikke nævnt, hvor man regner med at tage pengene fra – eller hvor mange penge der skal bruges på det.

For Radikale er det vigtigt, “at Danmark betaler sin fair share”, forklarer Anne Sophie Callesen.

Det betyder ifølge Callesen, at Danmark skal leve op til den forpligtelse, som landet indgik ved COP15-mødet i 2009, hvor aftalen var, at landene i 2020 skulle betale 100 milliarder dollar tilsammen. På sidste års finanslov besluttede regeringen ellers at hæve klimapuljen fra 250 millioner kroner til 540 millioner kroner årligt fra 2019-2022, og i alt løber klimapuljen samlet op i 2,1 milliarder kroner over de fire år.

Men det er ikke nok til at kunne kaldes Danmarks “fair share”, mener Anne Sophie Callesen.

John Nordbo, som arbejder med klima-advocacy i Care Danmark, har tidligere udtalt, at Danmarks forpligtelse ligger på omkring fem milliarder kroner om året.

Callesen har ikke selv set udregningerne efter, og hun er derfor i tvivl, om niveauet ligger præcis der.

“Men hullet er stort, uanset hvad, og det skal vi lukke,” understreger hun.

Mål om mere bistand
Og det er ikke kun klimabistanden, der skal have tilført flere midler. Radikale ser også gerne, at der i strategien bliver indskrevet et mål om, at udviklingsbistanden igen skal op på en procent af BNI. I dag ligger den på omkring 0,7 procent af BNI, hvilket er et historisk lavt niveau.

“En procent er et lille gebyr for at bidrage til en mere retfærdig verden. Det kan måske ikke ske med et slag, men det er målet for os, at vi skal i den retning,” siger Anne Sophie Callesen.

Hun vil dog ikke lægge sig fast på, hvornår målene skal være nået.

“Men det er noget, vi prioriterer højt, og det er heller ikke noget, der skal ligge 15 år ude i fremtiden,” siger hun.

Samtidig ser hun gerne, at der bliver sat en tidshorisont i strategien.

Den humanitære må ikke spise den langsigtede
Ud over de økonomiske mål i forhold til udviklingsbistanden er det også vigtigt for partiet, at der i den nye strategi skal være fokus på nærområderne og den humanitære bistand, men at det ikke “spiser” den langsigtede bistand.

“Nærområderne skal styrkes – både i det danske budget og i EU’s budget, og vi skal hjælpe i ekstraordinære situationer. Men det er vigtigt, at vores egen langsigtede bistand bliver på et højt niveau. Den er afgørende for, at vi får færre flygtninge i fremtiden og samtidig understøtter den en bæredygtig udvikling på sigt,” siger Anne Sophie Callesen.

Om udviklingsbistanden skal fordeles anderledes, er hun dog ikke sikker på.

“Det skal jeg have en drøftelse med ministeren om. Både den langsigtede og humanitære bistand er vigtige, og jeg har ikke et endeligt bud på, hvordan fordelingen skal være. Men vi skal begynde at tænke de to ting sammen, da mange kriser ender med at blive langvarige. Derfor skal vi have en strategi for, hvordan vi kommer videre fra den akutte hjælp til den langsigtede hjælp,” siger hun.

Høje forventninger til finanslov
Med den nye strategi vil Anne Sophie Callesen også gerne have et øget fokus på seksuel reproduktion og dertilhørende rettigheder. Noget, hun mener, at den gamle strategi manglede.

“Det er vigtigt, at vi får den med i den her omgang, fordi det er afgørende for en bæredygtig udvikling, at kvinder får ret til at bestemme over deres egen reproduktive sundhed. Det har både økonomisk betydning og er i mine øjne en menneskeret,” siger hun.

Anne Sophie Callesen understreger, at det nok ikke alt sammen bliver en realitet allerede fra første finanslov.

“Men det er vigtigt for os, at vi sammen med regeringen bliver enige om et ambitionsniveau, og at det niveau er højt,” siger hun.

Det er også meget sandsynligt, at finansloven bliver forhandlet færdig, inden der ligger en ny strategi klar. Og Anne Sophie Callesen lægger ikke skjul på, at Radikale forventer et højt ambitionsniveau allerede til finanslovsforhandlingerne.

Kilde: Altinget.dk

 

somalia_2018