Forside > Nyheder > Èn familie – Èn indgang

Èn familie – Èn indgang

Socialt udsatte unge, voksne og familier har ofte udfordringer med at finde rundt i et kompliceret samarbejde med kommunen. Her møder de mange forskellige sagsbehandlere og sektoropdelte forvaltninger, og det kan være forvirrende at holde styr på i en hverdag som kan være svær at overskue. Frikommuneforsøget  “Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” gør op med den traditionelle sagsbehandling i kommunerne. 

I frikommuneforsøget Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren har kommunerne mulighed for at tænke og arbejde ”ud af boksen” og se på familierne i et nyt og mere helhedsorienteret lys. Inden frikommuneforsøget har de enkelte forvaltninger lavet særskilte handleplaner for familierne. Planer, der ikke nødvendigvis har været koordinerede og derfor har risikeret at spænde ben for hinanden og føre til en uhensigtsmæssig parallel sagsbehandling.

Én plan
Forsøget handler om at skabe en samlet handleplan for socialt udsatte unge, voksne og familier. Derfor blev kommunerne i forbindelse med forsøget fritaget fra sektorlovgivningens bestemmelser om at udarbejde særskilte handleplaner for hvert område, som borgere med kompleks sagsbehandling var en del af. Der udarbejdes således som et kerneelement i forsøget
kun én plan – en plan, der er koordineret og udtryk for en fokuseret indsats.

I frikommuneforsøget har kommunerne tæt samarbejde med familierne om at skabe en sammenhængende plan og indsats, således at disse i højere grad bliver i stand til at mestre eget liv og komme tættere på en tilknytning til arbejdsmarkedet. Én plan tager udgangspunkt i en ”empowerment tankegang”.

En sammenhængende indsats
Det er et kerneelement i forsøget, at der skal arbejdes sammen og koordineres tværgående på nye måder, således at én plan fører til en sammenhængende indsats. Forsøget søger på
denne vis at bryde med opdelt sagsbehandling i selvstændige fagsiloer. Ønsket er blandt andet, at dette vil føre til nedbringelse af uhensigtsmæssige parallelindsatser samt bidrage til
hurtigere og mere fokuserede indsatser. For at indfri dette formål er der skabt nye organisatoriske løsninger, der ser forskellige ud på tværs af forsøgene og indsatserne. Der er således
både skabt: 1) nye organisatoriske enheder 2) nye team, der går på tværs, og 3) nye samarbejdsmåder i den eksisterende struktur.

Færre indgange til forvaltningen
En del af projektet har blandt andet været møntet på at skabe færre indgange for borgeren. Det vil sige, at borgere enten kun har én primær kontaktperson på kommunen, et
makkerpar, de kan kontakte, eller at der er et mindre team omkring borgeren. Målet er således også at mindske det koordinationsarbejde, der før var overladt til borgeren i form af selv at
afstemme og koordinere mellem flere forskellige kommunale indgange.

Projektet “Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” er nu midtvejsevalueret.

Se resultatet af midtvejsevaluering her. 

Kilde: VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

beskyttende haender_1800x1300px