Forside > Nyheder > Fingrene væk fra satspulje-reserven

Fingrene væk fra satspulje-reserven

Regeringen vil finansiere deres børneudspil med 600 millioner kroner årligt fra satspulje-reserven. Men selv om satspuljen er nedlagt, er det fortsat satspuljepartierne, som disponerer over de tilbageværende midler, understreger Radikale.

Regeringen har gjort regning uden vært, hvis de tror, at de frit kan disponere over midlerne i satspulje-reserven.

Sådan lyder formaningen fra Radikale. “De kan ikke røre reserven. Der er jeg simpelt hen lodret uenig med socialdemokraterne i, at de bare kan disponere over de penge,” siger socialordfører Rasmus Helveg Petersen.

Vil bruge 600 millioner til børneudspil
Baggrunden er, at Socialdemokratiet vil finansiere dele af sit børne- og socialudspil ‘Altid på børnenes side’ fra maj via de millioner, der ruller ind fra udløbne satspuljeprojekter.

Socialdemokraterne ikke lagt sig fast på, hvor meget man vil bruge de kommende år, men fra 2025 og frem vil man hente 600 millioner kroner årligt. Dermed har man støvsuget stort set hele reserven, som til den tid vil udgøre omkring 700 millioner kroner årligt.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) understreger i et interview med Altinget for nylig, at børne- og socialudspillet er socialpolitik, og dermed inden for skiven af satspuljen: “Altid på børnenes side er jo høj grad et socialpolitisk udspil. Men det er klart, at det nu påhviler mig som socialminister og os som regering at sørge for, at de penge nu er der,” siger hun i interviewet.

Satspuljekredsen skal udmønte reserven
Ifølge aftaleteksten fra finansloven for 2019, hvor det blev besluttet at standse tilførslen af midler til satspuljen fra 2020, er det fortsat partierne i den oprindelige satspuljekreds (V, LA, K, DF, S, SF, RV og ALT), som står for udmøntning af midlerne fra reserven.

Det levner ifølge Rasmus Helveg Petersen ingen tvivl om, at det er satspuljekredsen – og ikke regeringen, som har hånd- og halsret over de tilbageværende satspuljemidler: “Jeg har ingen grund til at betvivle, at socialdemokraternes børneudspil også er socialpolitik, men det ændrer ikke på, at midlerne skal disponeres i forligskredsen,” siger han.

Stor usikkerhed om ansvar og nyt system
Enhedslisten står som eneste parti uden for satspuljeforliget, og har i årevis kritiseret den særlige dynamik, som har præget socialområdet på grund af satspuljen.

Socialordfører Pernille Skipper græder derfor tørre tårer over satspuljens endeligt, men oplever, at der blandt satspuljepartierne hersker forvirring om, hvad det er for et system, der skal træde i stedet for – og hvem der har ansvaret for resterne af satspuljen: “Der virker til at være en generel ret stor usikkerhed både blandt satspuljepartierne og hos os, der står uden for, om, hvordan vi griber det her arbejde an. Nu har vi jo besluttet, at satspuljen skal nedlægges, men hvad hulen skal vi så gøre i stedet for, og hvem har ansvaret,” siger hun.

Kilde: Altinget.dk

pengesedler_moenter