Forside > Nyheder > Den sociale balancebom i Danmark er tippet

Den sociale balancebom i Danmark er tippet

Igennem flere år er den sociale balancebom i Danmark tippet. Vi lever i et velfærdssamfund der i mere end et årti har bevæget os mod mere ulighed og fattigdom. Siden seneste reform med ”kontanthjælpsloft, 225 timers regel og integrationsydelse” har vi i Dansk Folkehjælp oplevet hvordan det på rekordtid betød, at 20.000 nye børn skal vokse op i fattigdom. I december 2016 modtog vi 25.000 henvendelser om julehjælp. Året efter eksploderede det antal, og vi modtog over 45.000 henvendelser fra fattige familier, der søgte om hjælp til julen.

Bekæmpelse af børnefattigdom får forhåbentlig opmærksomhed fra den nye regering og støttepartierne. De har meddelt, at de vil have øget fokus på Danmarks 65.000 fattige børn – et antal som har været støt stigende under såvel blå som røde regeringer – siden de første fattigdomsanalyser blev gennemført tilbage i år 2000 og frem til i dag. Under overskriften ”Danmark skal være verdens bedst land at være barn i” lægges der op til en genindførelse af en fattigdomsgrænse i Danmark.

Beslutningen om indførelsen af den seneste reform for overførelsesindkomstområdet, herunder kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og integrationsydelsen, rulles tilbage. Der afsættes her og nu midler til indførelse af forhøjet børnetilskud. Samtidig nedsættes der en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til overførelsesindkomstområdet. Alle reformerne der har været indført de seneste mange år på overførelsesindkomstområdet, har alle betydet væsentlige forringelser. Reelt har reformerne skubbet flere familier ud i fattigdom, og det er derfor godt nyt, at den nye regering påtager sig et fornyet menneskesyn, således at forringelser og økonomiske reduktioner ikke er den primære strategi for at bringe folk i uddannelse eller beskæftigelse. Beskæftigelsestal fra ministeriet selv viser – igen og igen – at kun et symbolsk antal personer på overførelsesindkomst kommer i beskæftigelse, når der gennemføres forringelser på overfølelsesindkomsterne.

I Dansk Folkehjælp glæder vi os over, at der måske er godt nyt på vej til dem der står på bunden af vores velfærdssamfund, men vi understreger samtidig også:

  • at der som minimum skal gennemføres en fuld tilbagerulning af seneste reform. Reformen har ikke skabt nogen synlige effekter på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Den har kun skabt mere fattigdom for tusindvis af udsatte børn.
  • at der er brug for en kursændring i forhold hvordan vi arbejder mod mere lighed og mindre fattigdom. Der skal findes individuelle løsninger for, hvordan de der står uden for arbejdsmarkedet igen kan blive en del af fællesskabet. Vi er alle enige om, at vejen til et godt liv er selvforsørgelse. Men der er stor forskel på de forhindringer, der ligger til grund for, at man ikke er en del af arbejdsmarkedet. Derfor har vi brug for et opgør med de ”snuptagsløsninger”, som vi tror kan løse udfordringerne for alle.
  • at der er brug for, at vi kigger på den ”negative sociale arv”. Analyser viser, at siden år 2000 og frem til i dag er der sket en fordobling i antallet af børn, der risikerer at ende på overførelsesindkomst som voksne. Konkret betyder det et større pres på det danske velfærdssystem, og det kan ingen have interesse i.

Slutteligt har Dansk Folkehjælp gennem de sidste mange år fastholdt, at Danmark skal navigere efter en national fastlagt fattigdomsgrænse, således vi som samfund løbende kan måle på udviklingen, og sikre at der sker forbedringer for de tusinder der står på bunden af vores velfærdssamfund. Det må være nu, at vi i fællesskab skal finde løsninger og arbejde mod færre familier og børn der lever i fattigdom og ulighed.

Dansk Folkehjælp, Årsmøde, den 14. september 2019

nyheder_fattigdom_boern_trist dreng