Forside > Nyheder > Julehjælp 2019: Fattigdommen i Danmark lever i bedste velgående

Julehjælp 2019: Fattigdommen i Danmark lever i bedste velgående

Indtil nu har Dansk Folkehjælp fået knap 12.000 ansøgninger om julehjælp, nu hvor organisationen går ind i sidste uge inden deadline udløber. Det er tal, der viser, at fattigdommen i Danmark stadig lever i bedste velgående. For at opfylde ansøgernes ønske om at give deres børn en jul med juleand og julegaver, skal Dansk Folkehjælp samle mindst 15 mio. kroner ind.

• I 2019 har foreløbig 12.000 søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp – ansøgningsfristen er den 30. november.

• Julehjælpen bliver uddelt af Dansk Folkehjælps lokale afdelinger fra den 16. til den 20. december landet over.

Øget børnefattigdom
Siden 2015 er der kommet 21.000 flere børn som lever i fattigdom, samlet set lever 64.500 børn i dag under fattigdomsgrænsen i Danmark. Stigningen skal ses i lyset af den tidligere regerings reformer på overførelsesindkomstområdet, og selvom den nuværende regering nu indfører et midlertidigt børnetilskud, der skønnes at hjælpe langt under halvdelen af de familier som blev ramt af det seneste kontanthjælpsloft, er der stadig et højt antal familier, der kæmper i julen med at få økonomien til at slå til.

I samarbejde med Ekstra Bladet har Dansk Folkehjælp de seneste 13 år hjulpet familier, hvor økonomien ikke rækker til en ordentlig jul for deres børn.

Generalsekretær Klaus Nørlem fra Dansk Folkehjælp fortæller:
”Julen er hjerternes fest – men julen er også en forbrugsfest, og derfor er det en tid, hvor skellene i vores ganske land bliver meget tydelige. Skel, der går mest udover vores børn. Derfor håber vi, at vi kan samle så mange penge ind til julehjælpen i år at færrest muligt må gå forgæves.”

Fakta om julehjælpen nationalt i perioden 2008 til 2018
Uddelte julepakker:

• 2014 = 5.000
• 2015 = 5.400
• 2016 = 9.100
• 2017 = 9.540
• 2018 = 11.000

Indsamlede beløb:
• 2014 = 7,15 mio. kr.
• 2015 = 7,72 mio. kr.
• 2016 = 12 mio. kr.
• 2017 = 12,4 mio. kr.
• 2018 = 14,5 mio. kr.

Hvem kan søge om julehjælp?
Familierne der modtager julehjælp skal være enlige forsørgere på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år. Med henblik på at sikre, at kriterierne opfyldes, godkendes alle ansøgninger af bopælskommunen i bestræbelserne på, at de familier, der trænger mest får hjælp. Der er ansøgningsfrist for julehjælp lørdag den 30. november 2019.

Søg julehjælp her.

Fakta om årets ansøgere
Dansk Folkehjælp har igen i år stillet ansøgerne en række spørgsmål om deres dagligdag og økonomiske situation.

• 91,7 % oplever at barnet har flere mangler i hverdagen på grund af en reduceret indkomst
• 97,6 % oplever at det er svære at klare hverdagen på grund af en reduceret indkomst
• 92,6 % af årets julehjælp er kvinder

Find flere oplysninger her:

Fakta om julehjælpen
Julehjælpen har en samlet værdi af kr. 1.500 pr. familie og består af:

• Julemad og kolonialvarer til en værdi á 500 kr.
• 1 x gavekort GoGift til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi á 1.000 kr.

Julehjælpen uddeles af Dansk Folkehjælps lokalafdelinger og frivillige.

Sådan kan du støtte julehjælpen
• Støt ONLINE
• SMS JULEGAVE til 1999 og støt med 150 kr. Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk.
• Mobilepay 13 221
• Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666. Mærk din indbetaling JULEGAVE

Indsamling til Julehjælpen løber frem til den 20. december 2019, og alle indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen.

PM_1