Forside > Nyheder > Sådan fordeler bredt flertal pengene fra social investeringsfond

Sådan fordeler bredt flertal pengene fra social investeringsfond

DEAL: Den Sociale Investeringsfond skal i 2020 investere i udsatte børn og unge, trivsel, arbejdsmiljø og forebyggelse af livsstilssygdomme. Det har et bredt flertal af partierne bag investeringsfonden besluttet.

Partierne bag Den Sociale Investeringsfond er blevet enige om fastlæggelsen af fondens investeringsområder i 2020.

Her skal fonden arbejde med at udvikle og investere i indsatser inden for temaerne udsatte børn og unge, trivsel, arbejdsmiljø og forebyggelse af livsstilssygdomme.

De valgte temaer er i hovedtræk en forlængelse af de investeringsområder, der blev fastlagt for fondens arbejde i 2019. Også her var anbragte børn, livsstilssygdomme og arbejdsmiljø på dagsordenen. Det nye er i år, at indsatsområdet vedrørende anbragte unge udvides til også at omfatte hjemløse unge.

Fondens fokus på trivsel og anbragte unge ligger ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i tråd med den vej, som regeringen allerede har lagt for socialpolitikken.

“Vi skal investere i mennesker, ikke mindst når det gælder udsatte børn og unge. Det betaler sig, for hvis vi løfter udsatte mennesker, er det godt for den enkelte, og det frigør samtidig kræfter til bedre velfærd. Vi ved for eksempel, at mange unge mistrives, hvilket kan gå ud over både skolegang, uddannelse og job. Her skal vi sætte tidligt ind, så udfordringer i opvæksten og ungdommen ikke følger med langt ind i voksenlivet,” siger ministeren i en pressemeddelelse.

Får mere frihed
Den Sociale Investeringsfond blev etableret som en del af satspuljeaftalen for 2018. Formålet med fonden er, at den skal bruges til at udvikle nye helhedsorienterede indsatser til socialt udsatte borgere. Samtidig skal fonden være med til at udbrede indsatser, der har vist sig allerede at have effekt. Det skal ske ved at udvikle i et samspil mellem den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet. Eksempelvis ved at skabe rammerne for, at kommuner kan indgå samarbejde med fonde eller pensionsselskaber, der ønsker at investere i velfærdsløsninger eller sociale indsatser.

Fonden har været opdelt i to underfonde: En investeringsfond og en en udviklingsfond. Førstnævnte har haft til opgave decideret at foretage investeringer i sociale indsatser, mens udviklingsofnden har haft til formål at udvikle investeringsprogrammerne.

Med den nye aftale får fonden nu mere fleksible rammer, da temaerne nu kommer til at indgå i begge underfondes arbejde. Tidligere har et tema været bundet til en af de respektive underfonde.

Den ændring glæder bestyrelsesformanden for Den Sociale Investeringsfond, Karen Hækkerup.

“Vores erfaringer fra arbejdet det første år har vist, at der er interesse for sociale investeringsprogrammer, men også meget begrænsede erfaringer med og viden om sociale
investeringer i Danmark. Derfor står fonden over for et stort arbejde, der skal ske i et samarbejde med myndigheder, velfærdsleverandører og investorer, for at udvikle og modne et marked for sociale investeringsprogrammer,” siger den forhenværende socialdemokratiske social- og integrationsminister.

Første projekter præsenteres snart
Sidste år kunne aftalepartierne præsentere de første temaer for fondens arbejde.

Siden har fonden vurderet en række cases, og nu er fonden snart klar til at præsentere de første investeringer fra 2019-aftalen.

Den Sociale Investeringsfond forventer nemlig at præsentere de første sociale investeringsprojekter i marts eller april.

Kilde: Altinget.dk

Hjemlos_1800x1300