Forside > Nyheder > Her er de mest centrale pointer fra regeringen og KL’s coronastatus på socialområdet

Her er de mest centrale pointer fra regeringen og KL’s coronastatus på socialområdet

CORONA: Der er nye retningslinjer på vej for håndtering af coronasmitte blandt udsatte. Og så er det kommunernes ansvar at placere hjemløse i karantæne. Altinget giver dig overblikket over torsdagens meldinger om håndtering af covid-19 på socialområdet.

Hvad skal der ske med hjemløse, der skal i karantæne på grund af risiko for coronasmitte? Skal frontpersonale, der arbejder med socialt udsatte, fortsat møde op på arbejde? Og hvilke funktioner vil blive opretholdt, hvis socialområdet kommer yderligere under pres på grund af et fortsat stigende antal smittede?

Det var blot nogle af de spørgsmål, som regeringen og KL gav deres foreløbige svar på torsdag aften på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København. Altinget Social fulgte hele pressemødet og giver dig her et fyldigt sammenkog af de vigtigste pointer fra pressemødet.

Socialområdet er en af de kritiske samfundsfunktioner:
”Socialt udsatte skal fortsat have den nødvendige hjælp. Derfor er det sociale område en af de kritiske funktioner, hvor ansatte ikke sendes hjem. Det betyder, at anbragte børn, hjemløse og mennesker med omfattende handicap stadig får den nødvendige hjælp,” lød det fra Astrid Krag, inden hun udtrykte sin tillid til frontpersonalets indsats i disse dage.

Hastelovgivning afgør, hvilken hjælp der er nødvendig at opretholde
”Det betyder blandt andet, at jeg som ansvarlig ressortminister kommer til at udstikke retningslinjer for, hvilken hjælp der er den helt nødvendige at opretholde, og hvilken hjælp kommunerne kan undlade, hvis det bliver nødvendigt,” sagde Astrid Krag.

Eksempelvis skal anbragte børn og unge samt udsatte voksne med handicap på botilbud blive boende der, hvor de bor. Det vil retningslinjerne sikre, lød det fra Astrid Krag.

Hvem træffer i sidste ende afgørelsen om, hvad der gælder som kritisk hjælp?
Det gør kommunen med et væsentligt ’men’ tilføjet:

”Det er afgørende for mig, at der ikke er for stor variation rundtom i landet, og derfor følger vi det meget tæt,” forklarede Astrid Krag, inden hun understregede, at retningslinjerne løbende kan (og vil) ændre sig i takt med situationens udvikling.

Rådet for Socialt Udsatte skal opspore coronaproblemer blandt udsatte
Den nye situation har fordret en række nye spørgsmål og konkrete problemstillinger, som ministerier og sundhedsmyndighederne løbende skal tage stilling til. Blandt andet har flere organisationer, efterspurgt konkrete svar på, hvad man eksempelvis gør med hjemløse, der skal i karantæne.

Det og andre presserende spørgsmål har ministeren indkaldt Rådet for Socialt Udsatte til at indsamle, hvorefter myndighederne vil tage stilling til de spørgsmål.

På pressemødet gentog ministeren udmeldingen fra tidligere på dagen om, at det er den kommune, der udbetaler ydelser til den hjemløse, som også skal tage hånd om en eventuel karantænesituation.

Rådet for Socialt Udsattes øvrige arbejde er blevet sat på pause, så de kan have fuldt fokus på opgaven med at indsamle og videregive tvivlsspørgsmål fra socialt udsatte om corona.

Derudover oplyste ministeren på pressemødet, at hun er i løbende dialog med Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer om coronarelaterede udfordringer på deres hjemmebane.

Er der lagt en strategi for, hvor man kan placere hjemløse, der skal i karantæne?
Sådan lød et af de sidste spørgsmål til social- og indenrigsministeren på pressemødet.

Ministeren betegnede det som en situation, der ”kan blive relevant at forholde sig til,” men gjorde det samtidig klart – igen – at der er den kommune, der udbetaler ydelser til den hjemløse, der skal træffe den beslutning.

Ministeren forklarede, at hun havde hørt andre omtale tomme sommerhuse som en mulighed, der kan blive bragt i spil. Ministeren gjorde det klart, at det er lokalt, man ved, om der er tomme lokale på skoler eller daginstitutioner, der kan benyttes.

I samme moment løftede ministeren sløret for, at der er anbefalinger og retningslinjer for de mest udsatte på vej fra Sundhedsstyrelsen.

Kilde: Altinget.dk, Simon Lessel

Folketingssalen_Fotograf_Christoffer Regild